Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Súkromný sektor
4232 výsledkov
...
Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec požiadal v ročnom zúčtovaní o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33 zákona o dani z príjmov, spĺňa podmienky, vek, príjem. V roku 2020 uzavrel zmluvu o úvere na bývanie 29. 4. 2020, úver začal úročiť 30. 6. 2020. Výška úroku zo sumy 50 000 eur predstavuje 128,87 eura. Má nárok na polovicu: 64,44 eura alebo na 37,58 eura (64,44 / 12 x 7)?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec mal v roku 2020 jednorazový príjem na základe príkaznej zmluvy. Môže mu zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane? Ak nie, aký typ daňového priznania podáva?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Spoločnosť dáva zamestnancom príspevok na stravu zdaniteľný vo výške 2,81 € za odpracovaný deň. Riadne sa im zdaňuje v mzde. Zamestnanci odmietli obedy i stravné lístky, čo má spoločnosť písomne doložené. Preto spoločnosť nerozpustila sociálny fond, ale eviduje zostatok k 31. 12. 2020. Môže spoločnosť tvorbu sociálneho fondu, ktorá sa nepoužila na príspevok na stravné lístky, evidovať v účtovníctve?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou dodávateľa stravy, s ktorým má zmluvu, na základe ktorej fakturuje za obedy zamestnancov. Zamestnávateľ má viacero prevádzok, v ktorých je rôzna fakturovaná cena za obedy. Zamestnanci na nočnej zmene sa nemôžu stravovať formou dodávaného teplého jedla. Ak si vyberú finančný príspevok, v akej výške sa musí poskytovať? Zamestnávateľ má upravené stravovanie aj počas nadčasu, v akej výške by poskytoval finančný príspevok?

Dátum publikácie: 1. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 2011

Dobrovoľník nemá nárok na mzdu, tzn. neprihlasuje sa do poisťovní. V prípade, že by sa s dobrovoľníkom dohodla odmena za vykonanú prácu, v takom prípade už nejde o dobrovoľnícku činnosť? Môže sa uzatvoriť dohoda na tento účel?

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 23. 2. 2021

Zamestnávateľ má viac prevádzok. Na zamestnanca si uplatnil príspevok 3B za obdobie 3/2020, 4/2020, 9/2020-11/2020. Od 1. 1. 2021 presunie 1 zamestnanca z jednej prevádzky na druhú. Tomuto zamestnancovi je zmenené aj pracovné zaradenie. Môže si zamestnávateľ na zamestnanca, ktorého presunul od 1. 1. 2021 na inú prevádzku, uplatňovať za obdobie 12/2020 a nasledujúce mesiace príspevok 3B? V prípade, ak nemôže, musí vrátiť vyplatený príspevok za tohto zamestnanca aj za mesiace 3/2020, 4/2020, 9/2020-11/2020?

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa mala v 1/2021 čistý príjem 711,61 €, avšak po vykonaní ročného zúčtovania dane (má doplatený daňový bonus na dieťa a doplatenú nezdaniteľnú časť základu dane) je čistý príjem na výplatnej páske 1 267,72 €. To sa nezohľadňuje v exekúcii, že je to príjem z ročného zúčtovania dane? Čistým príjmom je suma po vykonaní ročného zúčtovania dane?

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Začiatkom marca 2021 si budú môcť zamestnanci vybrať medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie. Zamestnanci chcú zmeniť od 1. 3. 2021 spôsob stravovania, miesto stravných lístkov chcú vyplácať stravný príspevok. Chcú ho mať na výplatnom lístku spolu so mzdou. 1. Bude finančný príspevok oslobodený od dane? 2. Ako bude vyzerať účtovanie - vyplácanie stravného príspevku, pretože doteraz bola hodnota stravného lístku v hodnote 4,50 €. Zamestnávateľ prispieval sumou 2,80 €, zo sociálneho fondu 0,60 €, z odborov 0,10 € a zamestnanec si prispieval 1 €?

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako má zamestnávateľ správne vykonať ročné zúčtovanie dane, ak zamestnanec ukončil pracovný pomer v priebehu roka? Môže mu byť uplatnená nezdaniteľná časť základu dane v plnej výške?

Dátum publikácie: 24. 2. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom stravné lístky. 55 % zo stravného hradí zamestnávateľ, časť hradí zo sociálneho fondu a zvyšok môže poskytnúť zamestnancom ako stravné nad limit zákona? Účtuje na účte 527 daňový alebo 528 nedaňový? Je to zdaniteľný príjem pre zamestnanca?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.