226 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: 9CoPr/5/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 8. 2021

...Krajský súd dopĺňa, že podľa ust. § 38 ZP písomností, ktoré sa týkajú skončenia pracovného pomeru musia byť doručené zamestnávateľom primárne do vlastných rúk zamestnanca na...

Spisová značka: 7Sa/14/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 4. 2020

I. Oznámenie o výške platu je možné posúdiť ako opatrenie orgánu verejnej správy, teda jedná sa o individuálny správny akt vydaný orgánom verejnej správy žalobcovi, ktorý je...

Spisová značka: 22CoPr/2/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 2. 2020

Zodpovednosť zamestnávateľa podľa ustanovenia § 195 ods. 1 Zákonníka práce je založená na princípe zodpovednosti objektívnej, teda bez zreteľa na zavinenie. Jej predpokladom nie...

Spisová značka: 7So/2/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 2. 2021

Je potrebné zdôrazniť, že zámerom zákonodarcu bolo zákonom č. 328/2002 určiť, aby pomerná výška výsluhového dôchodku bola vyššia, ako keby vojakom bola doba profesionálnej...

Spisová značka: 3Cdo/257/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 1. 2021

I. Vec prejednávajúci senát opätovne zdôrazňuje zásadu právnej istoty, ktorú vo vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom zohľadňuje tiež právna úprava obsiahnutá v § 77...

Spisová značka: 11S/74/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2019

Najvyšší súd v danej veci konštatoval, že ,,zamestnanec, ktorý sa domáha na súde určenia, že rozviazanie pracovného pomeru je neplatné, môže v žalobe zároveň (súčasne) uplatniť...

Spisová značka: 2Sžo/70/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 6. 2020

Podľa názoru Najvyššieho súdu síce prvostupňový správny orgán explicitne neidentifikoval všetky znaky závislej práce, avšak z obsahu odôvodnenia správneho rozhodnutia je zrejmé,...

Spisová značka: 9So/81/2017
R číslo: 60/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 12. 2019

Náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku, na ktorú má nárok zamestnanec, ktorý okamžite zrušil pracovný pomer (§ 54 ods. 3 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce), nie je príjmom...

Spisová značka: 3Cdo/54/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 9. 2019

Rozhodnutím zamestnávateľa o organizačnej zmene, vzhľadom na ktoré sa zamestnanec stane nadbytočným, je medziiným rozhodnutie o znížení stavu zamestnancov za účelom zvýšenia...

Spisová značka: 10Asan/19/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 7. 2019

V tejto súvislosti kasačný súd dáva žalovanému správnemu orgánu do pozornosti novelizované ustanovenie § 2 v spojení s ust. § 7ca zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a...

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.