1160 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 31. 8. 2019

Učitelia a žiaci základnej umeleckej školy boli na koncertno-poznávacom turné v Rakúsku a vo Švajčiarsku od 15. 6. do 19. 6. 2018.

Ako sa im má počítať pracovný čas, keď robili dozor žiakom, na aké príplatky majú nárok, pretože zahraničná pracovná cesta sa konala aj cez víkend?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Pedagóg má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – špeciálna pedagogika s predmetom pedagogika pre mentálne postihnutých. Učí na základnej škole, kde sú zriadené tri špeciálne triedy. Do šk. r. 2016/2017 bol učiteľom v špeciálnej triede. V šk. roku 2017/2018 bol zaradený ako pedagóg tretieho ročníka (nie v špeciálnej triede). Toho času sú na škole 4 pedagógovia s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa – špeciálna pedagogika. Akým výpovedným dôvodom môže byť so zamestnancom rozviazaný pracovný pomer – výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) – nadbytočnosť alebo podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 – nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce?

Dátum publikácie: 21. 1. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ako bude u zamestnávateľa účtovaný príspevok na poukazy na rekreáciu?

Dátum publikácie: 5. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 6. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Do akej platovej triedy má zamestnávateľ zaradiť ekonóma (môže byť maximálne v 9. platovej triede) odmeňovaného v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Do akej platovej triedy zaradí mzdovú účtovníčku (maximálne 7. alebo 8. platová trieda)? Môže zamestnávateľ v internej smernici zadefinovať vyššie zaradenie alebo by išlo o porušenie zákona? Ak áno, aké?

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Zamestnankyňa získala titul bakalára. Doteraz mala kreditové príplatky. Stráca nárok na kreditové príplatky, keď podľa získania Bc. má nárok na vyššiu platovú triedu?

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ak je zamestnanec zaradený do 9. platovej triedy, platového stupňa 5, je možné určiť plat 702 eur (platový stupeň 12), pokiaľ to má škola zadefinované v pracovnom poriadku?

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Vychovávateľky na školskom internáte majú v rozpise služieb 30 hodín priamej výchovnej činnosti. Môže zamestnávateľ určiť, že neaktívna pohotovosť na pracovisku (1 nočná) bude z pracovného času na iné činnosti, teba ten zvyšok týždenného pracovného času (37,5) hod.?

Dátum publikácie: 26. 9. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Verejná vysoká škola pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnanec je zaradený v 2. platovej triede v stupni 12 podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 359/2017 Z. z., čo predstavuje sumu 430,50 €. Keďže pracuje v nepretržitej prevádzke, má priznaný príplatok za zmennosť v sume 6,50 €. Spolu má mesačný funkčný plat 437 €. V mesiaci máj 2018 mu z titulu výkonu práce v sobotu, nedeľu a v noci boli vyplatené príplatky v sume 107 €. Spolu za mesiac máj 2018 zamestnanec dosiahne plat 544 €. Otázkou je, či príplatky vo výške 107 € sa zohľadňujú ako suma, s ktorou zamestnanec v tomto mesiaci dosiahne minimálnu mzdu, alebo sa mu má dopočítať suma 43 € do jeho základného funkčného platu (bez príplatkov), aby dosiahol minimálnu mzdu pre rok 2018, t. j. 480 €, bez ohľadu na vyplácané príplatky v mesiaci (každý mesiac má vyplácané príplatky za sobotu, nedeľu, prácu v noci, prípadne sviatok).

Dátum publikácie: 25. 9. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 31. 8. 2019

Ako riešiť turistický krúžok, ktorý býva v sobotu? Od 1. 5. 2018 platiť príplatky za sobotu a aj nadčasy? Krúžok je so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie krúžku je súčasťou pracovných povinností zamestnanca dohodnutých v pracovnej zmluve.

Dátum publikácie: 31. 8. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zamestnanci základnej umeleckej školy – rozpočtovej organizácie zriadenej obcou – sú odmeňovaní funkčným mesačným platom. Doplatok do minimálnej mzdy sa počíta aj za dni, keď zamestnanec čerpá dovolenku?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.