4 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 7. 5. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2006

V prípade prijatia vodiča autobusu do pracovného pomeru v akciovej spoločnosti je potrebné vyžadovať od uchádzača výpis z registra trestov?

Dátum publikácie: 18. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť zamestnáva zamestnancov, ktorí nie sú zaradení ako „rizikári“ podľa pracovnej zdravotnej služby (pozn.: RÚVZ teda nevydal na dané pracoviská rozhodnutie, že ide o rizikové pracoviská), ale v zmysle Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy im za výkon niektorých činností vypláca dobrovoľný príspevok (mzdovú kompenzáciu) za sťažený výkon práce (napr. riziko tepla, biologické faktory).

Má týmto zamestnancom prispievať na DDS ako „nerizikárom“ alebo ako „rizikárom", keďže im dobrovoľne vypláca príspevky podľa Zákonníka práce za sťažený výkon práce?

Dátum publikácie: 15. 1. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ má zamestnancov, ktorí pracujú napr. 80 % svojho mesačného pracovného fondu v 1. alebo 2. kategórii, ale zvyšných 20 % svojho fondu pracujú v 3. kategórii (na pracoviskách, ktoré sú vyhlásené RÚVZ ako rizikové). To znamená, že má zamestnancov, ktorí "nepravidelne" vykonávajú práce ako „rizikári“. Takýchto pracovníkov však pracovná zdravotná služba kategorizuje stále ako "nerizikárov". Ako im v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení má zamestnávateľ odvádzať príspevky? Má ich považovať na 100 % ako rizikárov (t. j. príspevok min. 2 % z príjmu) alebo im "prepočítavať" príjem za mesiac na príjem z nerizikovej časti (tam je dohodnutý paušálny príspevok zamestnávateľa na DDS) a zvyšok ich prepočítať ako (2 % z pomernej časti) pre rizikárov?

Dátum publikácie: 11. 8. 2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2016

Otázka sa týka dĺžky rekondičného pobytu v prípade, ak zamestnávateľ poskytne rekondičný pobyt nad rámec zákona o BOZP v dĺžke dvoch týždňov (7 dní zo zákona + 7 dní nad rámec zákona) a posúdenia nepeňažného príjmu (7 dní nad rámec zákona) u zamestnanca z pohľadu zdanenia a odvodového zaťaženia a u zamestnávateľa z pohľadu daňovo uznateľného nákladu.

Novela zákona č. 470/2011 Z. z. o BOZP (§ 11 ods. 15) s účinnosťou od 1. 1. 2012 zmenila minimálnu dĺžku rekondičného pobytu najmenej na sedem dní (do 31. 12. 2011 bola dĺžka rekondičného pobytu najmenej dva týždne).

V zmysle § 11 zákona o BOZP poskytuje spoločnosť rekondičný pobyt zamestnancom, ktorí vykonávajú vybrané povolania zaradené orgánom štátnej správy verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie.

Spoločnosť uzatvorila pracovný postup PPO „Rekondičné pobyty“ pre metodické  usmernenie pri zabezpečovaní rekondičných pobytov.

Žiadosť o posúdenie:

1. nepeňažného plnenia poskytnutého rekondičného pobytu nad rámec zákona v dĺžke (+ 7 dní) z pohľadu:

zamestnanca – nepeňažné plnenie v dĺžke 7 dní nad rámec zákona je, resp. nie je predmetom zdanenia a odvodového zaťaženia,

zamestnávateľa – výdavky na rekondičný pobyt nad rámec zákona sú, resp. nie sú daňovo uznateľné výdavky,

2. ako sa bude posudzovať nepeňažné plnenie za rekondičný pobyt nad rámec  zákona, ktoré je upravené vo vnútornom predpise zamestnávateľa (napr. v PPO  bude uvedené poskytnutie rekondičného pobytu v dĺžke dvoch týždňov)?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.