585 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 1. 2022
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 17. 12. 2021

Konateľ s. r. o. nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu s danou s. r. o. a je zároveň živnostník. Daná s. r. o. nahlásila konateľa ako zdravotníckeho pracovníka pre účely poskytnutia finančného príspevku pre zdravotníckych pracovníkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 777/2021 vo výške 350 eur. Ako určiť výšku odvodov konateľa z daného príspevku?

Dátum publikácie: 20. 12. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Dňa 31. 10. 2021 končí pracovný pomer zamestnankyne, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Bude mať preplatenú nevyčerpanú dovolenku. Aké odvody je zamestnávateľ povinný odviesť? Prihlasuje sa do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne? Oznamuje sa aj ukončenie prerušenia do Sociálnej poisťovne alebo len zánik poistného vzťahu?

Dátum publikácie: 17. 12. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Autor dostal zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu podľa Autorského zákona (č. 185/2013 Z. z.). Ide o spoluprácu s televíziou (spolupráca na výrobe diel, dramaturgia, scenár). Dostane mesačnú odmenu 350 €. V zmluve je uvedené, že odmenu si bude zdaňovať sám. Túto odmenu musí zdaniť zrážkovou daňou 19 % mesačne a zároveň zaplatiť daňovému úradu alebo si môže príjmy zahrnúť do ročného zúčtovania? Má ešte príjmy zo živnosti podľa § 6 zákona o DPH (redaktor). Musí platiť 2 % do autorskej spoločnosti?

Dátum publikácie: 8. 12. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ak obec uzavrie s občanom nepodnikateľom zmluvu o dielo na práce súvisiace s výmenou oplotenia, je odmena do 500 eur vrátane tejto sumy oslobodená od dane a odvodov?

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ zabezpečuje stravné prostredníctvom zmluvného zariadenia s tým, že zamestnávateľ platí v zmysle legislatívy 55 %, plus prispieva zo sociálneho fondu nad rámec 0,06 € na jeden obed. Zvyšok si platí zamestnanec.

Ako je to v prípade, ak by si zamestnanec neobjednal celé menu (je to jeho rozhodnutie a objedná si len polievku, ktorá stojí 1,50 €)?

Môže mu zamestnávateľ uhradiť celé a dať si to do daňových nákladov, keďže je suma menej ako zákonom stanovených 55 % alebo sa suma 1,50 € musí rozdeliť na 55 % a 45 %, príp. ten doplatok zo sociálneho fondu? Alebo sa na takúto situáciu nemyslí a zamestnanec si to musí uhradiť celé sám? Bude v tom nejaká zmena od 1. 1. 2022?

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 6. 2. 2021

Zamestnanec bol v mesiaci máj 2021 na PCR test, ktorý mu mal zamestnávateľ preplatiť na základe dohody. Avšak zamestnanec platil za tento test až v mesiaci október 2021. Nespôsobí to z hľadiska účtovného alebo mzdového nejaký problém, keď mu tento doklad preplatí v októbrovej mzde?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi vozidlo jednorazovo na súkromné účely na jeden týždeň. Zamestnanec nevyužíva vozidlo na služobné aj súkromné účely. Má sa zamestnancovi jednorazové použitie vozidla zdaniť?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť by chcela zo sociálneho fondu preplatiť zamestnancom laboratórne vyšetrenie z krvi na protilátky COVID. Je z hľadiska dane z príjmu fyzických osôb takýto výdavok možné zaradiť do tej istej kategórie ako sú nadštandardne lekárske prehliadky, t. j. že zamestnanec z toho neplatí dane ani odvody?

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ zamýšľa poskytnúť bonus pre zaočkovaných zamestnancov, a to finančnú odmenu napr. 100 eur na zamestnanca alebo aj losovanie o víkendový pobyt. Pri finančnej odmene predpokladá, že cena práce bude 135,20 eura, zamestnanec a zamestnávateľ zaplatí svoje odvody a daň, tzn. zostane mu 70,15 eura. Pri výhre víkendového pobytu by musel zaplatiť odvody a daň zo sumy poskytnutého pobytu alebo by zamestnávateľ mohol príslušnú sumu „nabruttovať“, tzn. zaplatiť za zamestnanca odvody?

Dátum publikácie: 16. 11. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť má zamestnancov, ktorí na dopravu do zamestnania budú používať firemné automobily. Ide o podnik v oblasti poľnohospodárskej činnosti. Ako sa má postupovať na strane zamestnanca a ako na strane zamestnávateľa? Môže spoločnosť považovať dochádzanie do práce za náklad pre zamestnávateľa? Budú tieto náklady daňovo uznané? Vyplýva pre zamestnanca zdanenie, odvody?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.