11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 21. 5. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnankyňa, ktorá má pracovný pomer od r. 2018, plánuje otehotnieť a chcela by si navýšiť materskú. Uvažuje nad možnosťou, že by uzatvorila popri TPP aj dohodu o pracovnej činnosti, zatiaľ len na nízku sumu, aby zbierala potrebné dni na nemocenské poistenie. Po otehotnení a uplynutí nejakého času by túto dohodu ukončila a za pár dní by uzatvorila novú dohodu s vyššou sumou. Z tejto dohody po uplynutí min. 90 kalendárnych dní by nastúpila na materskú. Bude sa jej materská počítať z TPP a zároveň aj z tejto dohody?

Dátum publikácie: 20. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aký je spôsob výpočtu, resp. výška vymeriavacieho základu u zamestnanca na OČR a karanténnej PN, ktorý v roku 2019 robil u zamestnávateľa od januára do marca za 2 000 € v hrubom mesačne (cca 6 000 € spolu)? Od apríla 2019 odišiel z pracovného pomeru dohodou, nastúpil na materskú dovolenku a od septembra 2019 znovu nastúpil do firmy, ale už za plat 400 € mesačne (400 x 4). V marci 16. 3. 2020 nastúpil na karanténnu PN.

Dátum publikácie: 6. 10. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2017

Má zamestnankyňa zamestnaná späť na pracovný pomer po skončení materskej a tiež poberá rodičovský príspevok nárok na OČR? Nezruší sa jej rodičovský príspevok poberaný zo Sociálnej poisťovne, keďže pri čerpaní OČR by mala dve sociálne dávky (aj rodičovský, aj OČR)? Ako jej to má zamestnávateľ prerušiť, resp. nahlásiť do Sociálnej poisťovne alebo si to musí ona sama nahlásiť na úrady (zdravotné a sociálne)?

Dátum publikácie: 26. 7. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2006

Osoba je vedená na úrade práce, kde poberá podporu. Po troch mesiacoch evidencie jej vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok. Môže požiadať o doplatenie podpory ďalších troch mesiacov a následne požiadať o predčasný starobný dôchodok?

Dátum publikácie: 27. 6. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2017

V prípade, že úrad práce podľa novelizácie vyradí 9. 6. 2017 dohodára z evidencie, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a on bude naďalej pracovať na dohodu a odpracuje 32 hodín mesačne, bude mať pri splnení ostatných podmienok aj naďalej nárok na dávku v hmotnej núdzi?

Dátum publikácie: 4. 11. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

MPSVaR vydalo opatrenie č. 269/2016 Z. z. o úprave dôchodkového veku a referenčnom veku na rok 2017. Sú stanovené aj presné vekové hranice poistencov, ktorých sa zvýšenie odchodu do dôchodku o 76 dní týka?

Dátum publikácie: 24. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť v roku 2013 nezohľadnila zamestnancovi odvodovú úľavu na zdravotnej poisťovni ako ZŤP. Zdravotnej poisťovni uhradila o cca 100 € viac ako mala. Tento rok podávala opravné výkazy a daných 100 € si započítala s preddavkami na poistnom daného mesiaca. Ako to v tomto roku vysporiadať?

Dátum publikácie: 1. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnankyňa bola invalidnou dôchodkyňou. K 3. 4. 2015 jej bol odňatý invalidný dôchodok a k 4. 4. 2015 jej začali vyplácať starobný dôchodok so spiatočnou dobou od 30. 9. 2013. Odpočítateľnú položku jej zamestnávateľ uznáva aj počas roku 2015 do 31. 12. 2015. Od roku 2016 jej ju už neuznáva, ale odvody jej musí začať prepočítavať dňom zmeny, t. j. 4. 4. 2015. Je to správne?

Dátum publikácie: 1. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

V roku 2014 zamestnávateľ zamestnával zamestnanca na dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom na 35 dní. V novembri 2015 Sociálna poisťovňa zamestnávateľa vyzvala k oprave dohody – pretože išlo o veľmi krátky čas trvania, posúdila to ako dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Po oprave v registri poistencov v SP zamestnávateľ urobil prepočet mzdy (odlišné odvody) a zaslal SP výkaz preddavkov za príslušné obdobie. Ako má ďalej postupovať voči daňovému úradu (rozdiel v dani) a taktiež voči t. č. už bývalému zamestnancovi (doplatok mzdy), keď aj v účtovníctve je rok 2014 uzatvorený? Ako vysporiadať v účtovníctve rozdiel v zúčtovaní sociálneho poistenia za uplynulý rok?

Dátum publikácie: 20. 1. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracuje ako údržbár, sa zúčastňuje povinnej odbornej prípravy ako člen hasičskej jednotky obce. Podľa Zákonníka práce sa táto odborná príprava považuje za prekážku vo všeobecnom záujme – zamestnávateľ mu poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy. Zamestnávateľ mu na ten deň poskytne neplatené voľno a zároveň na ten deň oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia. Prerušenie zdravotného poistenia si musí oznámiť sám zamestnanec. Je tento postup správny?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.