76 výsledkov
Dátum publikácie: 20. 8. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Započítava sa obdobie práce pedagogického zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti do jeho pedagogickej praxe? Ak áno, v akom rozsahu?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2001
Právny stav do: 31. 12. 2018

Z akej minimálnej mzdy sa má počítať mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, ako aj prácu v noci podľa nového Zákonníka práce platného od 1. 5. 2018?

Ktorý výklad je správny?

Prvý výklad:

Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu sú od 1. 5. 2018 bez ohľadu na stupeň náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený.

Druhý výklad:

Podľa zákona o minimálnej mzde  suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Pre rok 2018 bude výška hodinovej minimálnej mzdy v 1. stupni náročnosti práce 2,7590 eura. Minimálna mzda pre rok 2018 vo výške 480 eur prislúcha k prvému stupňu náročnosti práce a od nej sa odvíjajú sumy minimálnych miezd pre ostatné stupne náročnosti. Spôsob výpočtu je vynásobením minimálnej mzdy pre 1. stupeň náročnosti práce s koeficientom minimálnej mzdy, ktorý prislúcha ku konkrétnemu stupňu náročnosti práce.

Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 15. 4. 2014
Právny stav do: 24. 5. 2018

Audítor požaduje fotografiu a videodokumentáciu nácviku evakuácie pred požiarom. Potrebuje zamestnávateľ od všetkých zúčastnených súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Dátum publikácie: 26. 5. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 10. 2018

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov so študentom doktorandského štúdia, ktorý študuje v dennej forme vysokoškolského štúdia a má vek do 26 rokov?

Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2014
Právny stav do: 30. 6. 2018

Zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorí dohodu o pracovnej činnosti na druh práce upratovanie rekreačného domu pre zamestnancov s týždenným pracovným časom 10 hodín. Akú výšku odmeny má zamestnávateľ uviesť? Sumu 405 €/mesiac alebo hodinovú odmenu?

Dátum publikácie: 5. 8. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 30. 6. 2018

Zamestnávateľ chce uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na rozvoz tovaru. V dohode bude stanovené, že zamestnanec nebude poberať odmenu za prácu, ale budú mu vyplácané cestovné náhrady. Môže sa uzatvoriť takáto dohoda s nulovou odmenou?

Dátum publikácie: 23. 6. 2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 28. 2. 2021

Má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako u zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy?

Dátum publikácie: 13. 4. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 1. 2016

Zamestnávateľ zamestnáva na základe dohody o pracovnej činnosti poberateľa starobného dôchodku. Zamestnanec pracoval celý rok 2014 len u jedného zamestnávateľa a požiadal ho o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2014. Má zamestnanec nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá je tiež poberateľkou starobného dôchodku?

Dátum publikácie: 19. 2. 2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 5. 2017

Zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Celková odmena za vykonanú prácu je v sume 210 €. Má zamestnanec nárok na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení? Je dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru obdobný pracovný vzťah? Ak zamestnávateľ prijme zamestnanca od 5. 1. do 15. 1. 2015 na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a od 16. 1. 2015 na riadny pracovný pomer s mesačnou mzdou 220 €, tak bude mať nárok na odpočítateľnú položku 220 € alebo bude odpočítateľná položka krátená z dôvodu príjmu z dohody?

Dátum publikácie: 12. 2. 2015
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Ako zamestnať študenta na programátorské práce? Pracovná zmluva nie je možná vzhľadom na nepravidelnú dochádzku. Je možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov na programátorské práce, príp. aká je možnosť zamestnať študenta na takú príležitostnú výpomoc pri programátorských prácach? Čo rozoberá ustanovenie § 223 ods. 4 Zákonníka práce?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.