42 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 1. 2022
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec má 29 rokov a chce uplatniť zvýšený nárok na dovolenku z dôvodu starostlivosti o dieťa jeho manželky, ktoré si v septembri vyženil. Má na to nárok?

Dátum publikácie: 29. 12. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec podal výpoveď a končí pracovný pomer dňa 31. 12. 2021. Z roku 2020 má zostatok 10 dní dovolenky. Môže mu ju zamestnávateľ preplatiť spolu s celou dovolenkou za rok 2021 alebo mu tých 10 dní dovolenky z roku 2020 dňom 31. 12. 2021 prepadá?

Dátum publikácie: 20. 12. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Dňa 31. 10. 2021 končí pracovný pomer zamestnankyne, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Bude mať preplatenú nevyčerpanú dovolenku. Aké odvody je zamestnávateľ povinný odviesť? Prihlasuje sa do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne? Oznamuje sa aj ukončenie prerušenia do Sociálnej poisťovne alebo len zánik poistného vzťahu?

Dátum publikácie: 8. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa bola PN od 15. 1. 2018 do 30. 6. 2018, materskú dovolenku mala od 1. 7. 2019 do 23. 2. 2019 a rodičovskú dovolenku od 24. 2. 2019 do 26. 8. 2021. Na akú výmeru dovolenky má nárok?

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyni vznikol pracovný pomer 1. 4. 2021 so skúšobnou dobou 3 mesiace. Dňom 30. 6. 2021 ukončila pracovný pomer. Zamestnankyňa má základnú výmeru dovolenky 30 dní. Aký jej vznikol nárok na dovolenku?

Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa, učiteľka, mala reťazové pôrody. Na prvú materskú dovolenku nastúpila 16. 6. 2014, ktorá trvala do 8. 2. 2015. Od 9. 2. 2015 do 10. 1. 2016 rodičovská dovolenka. Od 11. 1. 2016 do 22. 2. 2016 výkon práce, od 23. 2. 2016 do 8. 5. 2016 práceneschopnosť, od 9. 5. 2016 do 1. 1. 2017 materská dovolenka s druhým dieťaťom. Od 2. 1. 2017 do 18. 9. 2018 rodičovská dovolenka. Od 19. 9. 2018 do 14. 5. 2019 materská dovolenka s tretím dieťaťom a od 15. 5. 2019 do 23. 10. 2021 rodičovská dovolenka. Základnú výmeru dovolenky má 45 dní a pred nástupom na prvú materskú dovolenku mala nevyčerpaných 31 dní.

Dátum publikácie: 27. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec bol od decembra 2020 až do polovice apríla 2021 na pandemickej OČR s dieťaťom. Ako mu zamestnávateľ vypočíta náhradu mzdy za dovolenku? Kráti sa zamestnancovi aj dovolenka za rok 2021?

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec na základe dohody o zmene pracovných podmienok sa so zamestnávateľom dohodol na zmene ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas, pričom si dohodol polovičný pracovný úväzok. Ako správne určiť rozsah dovolenky pri prechode z ustanoveného týždenného pracovného času na kratší pracovný čas? Zamestnanec dosiaľ vykonával prácu 8 hodín denne počas 5 dní v týždni. Po novom bude pracovať 2 dni v týždni po 8 hodín a 1 deň v týždni bude pracovať 4 hodiny. Zároveň k 30. 6. končí jeho pracovný pomer.

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa ukončila 20. 2. 2018 rodičovskú dovolenku a ihneď nastúpila na druhú materskú dovolenku. Po jej ukončení nastúpila na rodičovskú dovolenku. Vznikol jej nárok na riadnu dovolenku?

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 11. 2007

Zamestnávateľ v doprave plánuje so zamestnancom uzatvoriť pracovný pomer na výkon práce vodič – zásobovač. Zamestnávateľ mu plánuje prideľovať prácu prvých 15 dní v mesiaci po 11 hodín a zvyšok mesiaca by zamestnanec nemal určené žiadne pracovné zmeny. Je takéto rozvrhovanie práce správne? Ako má zamestnávateľ určiť počet dní dovolenky zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.