7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 16. 8. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Pri denných detských táboroch centrá voľného času nevystavujú faktúry. Zamestnanec musí predložiť účtovné doklady, t. j. pokladničný doklad alebo faktúru podľa § 10 zákona o účtovníctve. Dodací list, objednávka, bankový výpis sa nemôže považovať za účtovný doklad. Podľa metodického usmernenia Finančnej správy z r. 2019 (príklad č. 3), ak zamestnanec dostane od poskytovateľa doklad z pokladnice bez uvedenia jeho mena, je prípustné potvrdenie od poskytovateľa o absolvovaní rekreácie.

Dátum publikácie: 24. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ má zahraničných manažérov, ktorí majú lokálne pracovné zmluvy. Materská spoločnosť v Amerike im platí komerčné (zdravotné) poistenie a následne ho refakturuje zamestnávateľovi. Má dať zamestnávateľ uvedené poistenie ako nepeňažný príjem zamestnanca? Je uvedené poistenie daňový výdavok zamestnávateľa? Faktúra je v dolároch. Aké je pravidlo rátania kurzu?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 18. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť zamestnáva zamestnancov, ktorí nie sú zaradení ako „rizikári“ podľa pracovnej zdravotnej služby (pozn.: RÚVZ teda nevydal na dané pracoviská rozhodnutie, že ide o rizikové pracoviská), ale v zmysle Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy im za výkon niektorých činností vypláca dobrovoľný príspevok (mzdovú kompenzáciu) za sťažený výkon práce (napr. riziko tepla, biologické faktory).

Má týmto zamestnancom prispievať na DDS ako „nerizikárom“ alebo ako „rizikárom", keďže im dobrovoľne vypláca príspevky podľa Zákonníka práce za sťažený výkon práce?

Dátum publikácie: 19. 7. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť sa rozhodla vyplácať manželke zomretého zamestnanca príspevok.
Ako sa na tento príspevok pozerať z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia?
Ako sa príspevok posudzuje z daňového hľadiska?
Ako je to v prípade, ak je príspevok vyplácaný bežnou s. r. o. a v prípade, ak by bol vyplácaný veľvyslanectvom, ktoré nie je registrované ako platiteľ dane?

Dátum publikácie: 10. 2. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť poskytla v 12/2016 svojmu zamestnancovi sociálnu výpomoc v sume 1 000 € podľa § 5 ods. 7 písm. m) zákona o dani z príjmov zo sociálneho fondu z dôvodu úmrtia blízkej osoby daného zamestnanca. Podlieha daná výpomoc odvodom do zdravotnej a sociálnej poisťovne? Je možné poskytnúť danú výpomoc len v mesiaci úmrtia, prípadne kedykoľvek v priebehu roka, resp. aj v nasledujúcom roku po úmrtí blízkej osoby, resp. sa môže poskytnúť daná výpomoc aj vo viacerých zdaňovacích obdobiach?

Dátum publikácie: 26. 1. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Aká je odvodová povinnosť (sociálne a zdravotné poistenie) a daňová povinnosť, keď zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pôžičku napr. vo výške 5 000 €

  1. bezúročnú alebo
  2. úročenú?

Kedy je povinnosť platiť preddavky na daň z príjmu a odvody na sociálne a zdravotné poistenie a z akej sumy v jednotlivých prípadoch (bod 1 a 2) Je rozdiel v odvodoch, keď je pôžička poskytnutá z prostriedkov zamestnávateľa alebo zo sociálneho fondu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.