8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 4. 5. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Aký je výpočet vymeriavacieho základu do Sociálnej poisťovne pri neprávoplatne ukončenom pracovnom pomere? Pracovný pomer bol pôvodne ukončený: 26. 8. 2015. Rozhodnutím súdu bol ukončený až: 9. 5. 2016. Pozn.: zamestnanec už u zamestnávateľa nepracuje od 26. 8. 2015. Suma náhrady je 13 485,71 € po zákonných zrážkach.

Dátum publikácie: 18. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť zamestnáva zamestnancov, ktorí nie sú zaradení ako „rizikári“ podľa pracovnej zdravotnej služby (pozn.: RÚVZ teda nevydal na dané pracoviská rozhodnutie, že ide o rizikové pracoviská), ale v zmysle Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy im za výkon niektorých činností vypláca dobrovoľný príspevok (mzdovú kompenzáciu) za sťažený výkon práce (napr. riziko tepla, biologické faktory).

Má týmto zamestnancom prispievať na DDS ako „nerizikárom“ alebo ako „rizikárom", keďže im dobrovoľne vypláca príspevky podľa Zákonníka práce za sťažený výkon práce?

Dátum publikácie: 21. 2. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Hokejový hráč mal doteraz príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov (hráčska zmluva s klubom) a voči daňovému úradu, Sociálnej a zdravotnej poisťovni sa choval ako SZČO, každý rok podával daňové priznanie, platí si sociálne a zdravotné poistenie. Teraz podpísal zmluvu profesionálneho hokejistu kontinentálnej hokejovej ligy, ktorá je označená ako pracovná zmluva na dobu určitú (v zmysle zákona o športe), kde je uvedené, že na základe § 46 ods. 4 zákona o športe sa táto zmluva uzatvára ako pracovná zmluva na dobu určitú. Znamená to, že za neho jeho „zamestnávateľ", hokejový klub, bude odvádzať odvody ako za zamestnanca a príjmy podľa § 6 treba ukončiť (DU, SP, ZP) alebo si to radšej treba overiť na Sociálnej poisťovni, lebo na základe daňového priznania mu vyšlo do 1. 7. 2017 platiť sociálne poistenie v dosť vysokej sume.

Dátum publikácie: 15. 1. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ má zamestnancov, ktorí pracujú napr. 80 % svojho mesačného pracovného fondu v 1. alebo 2. kategórii, ale zvyšných 20 % svojho fondu pracujú v 3. kategórii (na pracoviskách, ktoré sú vyhlásené RÚVZ ako rizikové). To znamená, že má zamestnancov, ktorí "nepravidelne" vykonávajú práce ako „rizikári“. Takýchto pracovníkov však pracovná zdravotná služba kategorizuje stále ako "nerizikárov". Ako im v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení má zamestnávateľ odvádzať príspevky? Má ich považovať na 100 % ako rizikárov (t. j. príspevok min. 2 % z príjmu) alebo im "prepočítavať" príjem za mesiac na príjem z nerizikovej časti (tam je dohodnutý paušálny príspevok zamestnávateľa na DDS) a zvyšok ich prepočítať ako (2 % z pomernej časti) pre rizikárov?

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec vyhral súd o neplatnom skončení pracovného pomeru, ktorý skončil 30. 4. 2014. Zatiaľ nepožiadal súd o náhradu príjmu z neplatného skončenia pracovného pomeru. Na výzvu zamestnávateľa od 1. 9. 2017 nenastúpil do pracovného pomeru. V októbri dňa 6. 10. 2017 do 13. 10. 2017 predložil žiadosť o náhradu príjmu pri DPN. To znamená, že za obdobie od 1. 9. do 5. 10. 2017 nemal žiadny príjem. Z akého vymeriavacieho základu počítať náhradu a za aké rozhodné obdobie?

Dátum publikácie: 8. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Akým spôsobom – podľa čoho – je možné poskytnúť študentom vysokej školy podnikové štipendium? Z akej skupiny nákladov sa bude hradiť poskytnuté štipendium?

Dátum publikácie: 25. 7. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2017

Zahraničná osoba (trvalý pobyt vo Vietname a v SR len s prechodným pobytom a povolením podnikať) chce zamestnať svoju dcéru, ktorá získala povolenie na pobyt: účel = zlúčenie rodiny, oprávnenie pracovať. Po kontrole pridelenia RČ z povolenia na pobyt dcéry sa zistilo, že sa nenachádza v centrálnom registri poistencov. Aký je postup pri zamestnaní dcéry? Môže ju zahraničná osoba zamestnať aj na dohodu o pracovnej činnosti? Platí, že musí byť v pracovnom pomere, a teda len maximálne na skrátený pracovný úväzok? Je nejaká minimálna hodinová sadzba, ktorou musí byť odmenená alebo platia normálne minimálne mzdové nároky? Má ešte nejaké povinnosti?

Dátum publikácie: 20. 7. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ chce prijať do pracovného pomeru lekárku z Ukrajiny. Bude pracovať na pracovnú zmluvu v plnom pracovnom úväzku. Lekárka má schválený prechodný pobyt na územní Slovenskej republiky. Spolu s ňou sú na Slovensku aj jej dvaja maloletí synovia, na ktorých nepoberá na Slovensku žiadne rodinné prídavky. Aké odvody zo mzdy bude platiť lekárka a aké zamestnávateľ? Ako to bude s daňou z príjmov? 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.