18 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Je tento postup správny? V prípade spoločností, ktoré vôbec nemôžu vykonávať svoju činnosť, vyplatí zamestnávateľ mzdy minimálne vo výške 80 % priemernej mzdy. Odvody sa uhradia iba tie, ktoré sa strhávajú zamestnancom. Tie, ktoré platí zamestnávateľ, požiada o odloženie splatnosti do 31. 7. 2020. Okrem uvedeného, na akú pomoc majú nárok od štátu? 

Dátum publikácie: 7. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnanec (otec dieťaťa do 3 rokov veku) má po dohode so svojou manželkou záujem čerpať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne.

Môže tento zamestnanec (otec dieťaťa) poberať dávku materské zo Sociálnej poisťovne a súčasne mať v tomto období v tej istej spoločnosti uzatvorený iný pracovnoprávny vzťah, pracovať a poberať mzdu? V akej výške budú platené odvody zamestnancom a zamestnávateľom z tohto príjmu a ako bude tento príjem zdaňovaný?

Môže tento zamestnanec (otec dieťaťa) poberať dávku materské zo Sociálnej poisťovne a súčasne mať v tomto období v inej spoločnosti uzatvorený pracovnoprávny vzťah, pracovať a poberať mzdu? V akej výške budú platené odvody zamestnancom a zamestnávateľom z tohto príjmu a ako bude tento príjem zdaňovaný?

Dátum publikácie: 6. 6. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

1 % vstupnej ceny vozidla a vstupy do fitnescentra kúpené firmou, ktoré sú poskytnuté zo sociálneho fondu, tiež vstupujú do základu dane a aj do odvodov?

Dátum publikácie: 4. 5. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Aký je výpočet vymeriavacieho základu do Sociálnej poisťovne pri neprávoplatne ukončenom pracovnom pomere? Pracovný pomer bol pôvodne ukončený: 26. 8. 2015. Rozhodnutím súdu bol ukončený až: 9. 5. 2016. Pozn.: zamestnanec už u zamestnávateľa nepracuje od 26. 8. 2015. Suma náhrady je 13 485,71 € po zákonných zrážkach.

Dátum publikácie: 18. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť zamestnáva zamestnancov, ktorí nie sú zaradení ako „rizikári“ podľa pracovnej zdravotnej služby (pozn.: RÚVZ teda nevydal na dané pracoviská rozhodnutie, že ide o rizikové pracoviská), ale v zmysle Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy im za výkon niektorých činností vypláca dobrovoľný príspevok (mzdovú kompenzáciu) za sťažený výkon práce (napr. riziko tepla, biologické faktory).

Má týmto zamestnancom prispievať na DDS ako „nerizikárom“ alebo ako „rizikárom", keďže im dobrovoľne vypláca príspevky podľa Zákonníka práce za sťažený výkon práce?

Dátum publikácie: 5. 3. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2015

V prípade, ak chce spoločnosť žiakom strednej odbornej školy poskytovať podnikové štipendium zahrnuté v zmluve o budúcej pracovnej zmluve a nie je v systéme tzv. „duálneho vzdelávania“, platia sa z tohto štipendia odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Dátum publikácie: 15. 1. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ má zamestnancov, ktorí pracujú napr. 80 % svojho mesačného pracovného fondu v 1. alebo 2. kategórii, ale zvyšných 20 % svojho fondu pracujú v 3. kategórii (na pracoviskách, ktoré sú vyhlásené RÚVZ ako rizikové). To znamená, že má zamestnancov, ktorí "nepravidelne" vykonávajú práce ako „rizikári“. Takýchto pracovníkov však pracovná zdravotná služba kategorizuje stále ako "nerizikárov". Ako im v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení má zamestnávateľ odvádzať príspevky? Má ich považovať na 100 % ako rizikárov (t. j. príspevok min. 2 % z príjmu) alebo im "prepočítavať" príjem za mesiac na príjem z nerizikovej časti (tam je dohodnutý paušálny príspevok zamestnávateľa na DDS) a zvyšok ich prepočítať ako (2 % z pomernej časti) pre rizikárov?

Dátum publikácie: 3. 1. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi okrem mzdy aj ročnú odmenu, ktorá sa vypláca po skončení roka. Napríklad v máji 2018 bude vyplatená ročná odmena za rok 2017. Keďže zamestnanec má pravidelný príjem (mzdu), bude sa aj ročná odmena považovať za pravidelný príjem v danom mesiaci, keď bude vyplatená? Odvody na sociálne poistenie pôjdu iba z maximálneho vymeriavacieho základu? Keby išlo o nepravidelný príjem, tak odmena by sa rozpočítala na 12 mesiacov, čím by boli odvody na dôchodkové poistenie vyššie, ale pre zamestnanca ako budúceho dôchodcu výhodnejšie. Ako dosiahnuť, aby sa uvedená odmena považovala za nepravidelný príjem?

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec vyhral súd o neplatnom skončení pracovného pomeru, ktorý skončil 30. 4. 2014. Zatiaľ nepožiadal súd o náhradu príjmu z neplatného skončenia pracovného pomeru. Na výzvu zamestnávateľa od 1. 9. 2017 nenastúpil do pracovného pomeru. V októbri dňa 6. 10. 2017 do 13. 10. 2017 predložil žiadosť o náhradu príjmu pri DPN. To znamená, že za obdobie od 1. 9. do 5. 10. 2017 nemal žiadny príjem. Z akého vymeriavacieho základu počítať náhradu a za aké rozhodné obdobie?

Dátum publikácie: 17. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2008
Právny stav do: 28. 2. 2021

Zamestnávateľ poskytuje pre zamestnancov rôzne druhy príjmov, ako príspevok na DDS – doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov zaradených do 3. rizikovej kategórie, ďalej tiež finančný príspevok na stravu osobitne pre zamestnanca, ktorý má od lekára potvrdenú potrebnú diétu, ktorú zamestnávateľ nevie zabezpečiť, ďalej finančný príspevok pre ostatných zamestnancov, ak pracujú v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, kedy stravovacie zariadenie stravu nepodáva. Tiež poskytuje zamestnancom príspevok na stravovanie, t. j. z nákladov s. r. o., ako aj zo sociálneho fondu a tiež pri príležitosti napr. uzatvorenia manželstva, resp. narodenia dieťaťa alebo životného jubilea poskytuje tzv. darčekové poukážky. Aké odvody a daň sa platia z týchto príjmov?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.