11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 9CoPr/5/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 8. 2021

...Krajský súd dopĺňa, že podľa ust. § 38 ZP písomností, ktoré sa týkajú skončenia pracovného pomeru musia byť doručené zamestnávateľom primárne do vlastných rúk zamestnanca na...

Spisová značka: 22CoPr/2/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 2. 2020

Zodpovednosť zamestnávateľa podľa ustanovenia § 195 ods. 1 Zákonníka práce je založená na princípe zodpovednosti objektívnej, teda bez zreteľa na zavinenie. Jej predpokladom nie...

Spisová značka: 2Sžo/70/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 6. 2020

Podľa názoru Najvyššieho súdu síce prvostupňový správny orgán explicitne neidentifikoval všetky znaky závislej práce, avšak z obsahu odôvodnenia správneho rozhodnutia je zrejmé,...

Spisová značka: 3Cdo/54/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 9. 2019

Rozhodnutím zamestnávateľa o organizačnej zmene, vzhľadom na ktoré sa zamestnanec stane nadbytočným, je medziiným rozhodnutie o znížení stavu zamestnancov za účelom zvýšenia...

Spisová značka: 10Asan/19/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 7. 2019

V tejto súvislosti kasačný súd dáva žalovanému správnemu orgánu do pozornosti novelizované ustanovenie § 2 v spojení s ust. § 7ca zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a...

Spisová značka: 2Co/334/2013
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 11. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 3. 2021

V predmetnej prevádzke dochádzalo ku krádežiam vzhľadom na nedostatočné zabezpečenie predajne žalobcom napriek signalizácii viacerých problémov zo strany zamestnancov. Boli...

Spisová značka: 2Sa/11/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019

I. Žalobca je subjektom verejného práva, ktorý má Ústavou SR a zákonmi SR zverené nezastupiteľné úlohy pri zabezpečovaní starostlivosti o potreby občanov....

Spisová značka: 1Co/225/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 3. 2020

Zamestnanec musí preukázať, že mu vznikla škoda na veciach (či už poškodením, zničením alebo stratou veci), ktoré odložil u zamestnávateľa preplnení pracovných úloh alebo v jeho...

Spisová značka: 9 So 139/2012
R číslo: 48/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2013

Ak niektoré obdobie poistenia v osobitnom systéme sociálneho poistenia nebolo zhodnotené pre výšku dôchodku z osobitného systému, potom musí byť zhodnotené vo všeobecnom systéme...

Spisová značka: 7 Sžso 14/2012
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 8. 2017

Stanovisko Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR – Stanovisko Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je interným normatívnym aktom orgánu verejnej správy,...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.