36 výsledkov
Dátum publikácie: 30. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 30. 7. 2020

Ak má vodič nákladnej dopravy do 3,5 t miesto výkonu práce na území SR, v rámci pracovnej zmluvy vykonáva prácu tak na území SR, ako aj vykonáva tranzit, prípadne naloženie alebo vyloženie tovaru v inej členskej krajine EÚ, je takáto cesta vnímaná ako vyslanie alebo ide o pracovnú cestu?

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2007

Dňa 31. 8. 2021, ktorý bol posledným dňom dvojmesačnej výpovednej doby plynúcej na základe výpovede danej zamestnancom podľa § 67 Zákonníka práce, doručil zamestnanec zamestnávateľovi okamžité skončenie podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce z dôvodu nevyplatenia mzdy za mesiace marec až júl 2021. Ktorým právnym úkonom v danom prípade skončil pracovný pomer zamestnanca?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi vozidlo jednorazovo na súkromné účely na jeden týždeň. Zamestnanec nevyužíva vozidlo na služobné aj súkromné účely. Má sa zamestnancovi jednorazové použitie vozidla zdaniť?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanci pracujú pondelok až piatok. Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancom pracovať aj v sobotu? Čo všetko musí byť dodržané, aby to bolo v súlade so Zákonníkom práce? Je potrebné, aby zamestnancom za odpracovanú sobotu bolo určené náhradné voľno alebo stačí iba preplatenie práce nadčas a príplatkov? Musí byť nariadenie nadčasu v písomnej forme? Ak nariadené nadčasy presiahnu 150 hodín, ako potom riešiť prácu nadčas? Musí byť podpísaná dohoda o práci nadčas?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2019

Za akých podmienok môže slovenský zamestnávateľ zamestnávať ukrajinských štátnych príslušníkov?

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Ako dohodnúť miesto výkonu práce slovenského zamestnanca pre slovenského zamestnávateľa, ak slovenský zamestnávateľ predpokladá, že daný zamestnanec v súvislosti s plnením kontraktu svojho zamestnávateľa by mal vykonávať prácu aj v priestoroch ambasády?

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa mala v pracovnej zmluve dohodnutú dobu určitú do 30. 9. 2021 a momentálne je na materskej dovolenke. Môže zamestnávateľ s ňou skončiť pracovný pomer k uvedenému dátumu, aj keď je na materskej dovolenke?

Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Správca bytov má aj zamestnancov na nepravidelný príjem. Člen predstavenstva je na základe zmluvy o výkone funkcie prihlásený do Sociálnej poisťovne ako zamestnanec s nepravidelným príjmom. Ten istý zamestnanec bol zvolený za zástupcu vlastníkov za bytový dom a túto funkciu vykonáva na základe platnej zápisnice zo schôdze vlastníkov, ktorá postačuje (podľa vyjadrenia Slovenského zväzu bytových družstiev) a nie je potrebná iná písomná forma zmluvy.

1. Je potrebné ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne ešte raz alebo postačuje to prvé prihlásenie pri zvolení za člena predstavenstva?

2. Ako správne postupovať pri takomto nepravidelnom príjme s dvomi rôznymi funkciami a strediskami? Môžu sa tieto dve odmeny, za dve rôzne funkcie, ktoré sú vyplácané za rovnaké obdobie (t. j. 2x ročne, a to za I. polrok v júni a za II. polrok v decembri), zlúčiť, aby nenastal chaos v mesačných výkazoch v Sociálnej poisťovni, keďže do výkazu môže ísť iba 1x?

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zamestnankyňa sa po rodičovskej dovolenke vrátila do práce, ale keďže zamestnávateľ jej nemá akú prácu prideľovať, bola jej daná výpoveď, kde plynie výpovedná doba. Je na pandemickej OČR. Preruší jej pandemická OČR výpovednú dobu a tá začne opäť plynúť po ukončení OČR?

Vzniká jej počas pandemickej OČR nárok na dovolenku, ak nemá v roku 2021 odpracovaných ani 60 pracovných dní a ani 21 pracovných dní?

Dátum publikácie: 7. 10. 2021
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Z dôvodu predaja prevádzky k 31. 1. 2019 sa zrušilo pracovné miesto zamestnankyne, ktorej dňom 20. 8. 2021 končí rodičovská dovolenka a od 23. 8. 2021 bude práceneschopná. Je zamestnávateľ povinný ponúknuť zamestnankyni v rámci plnenia ponukovej povinnosti podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce prácu v inej svojej prevádzke? Môže jej odoslať výpoveď z pracovného pomeru aj počas soboty alebo nedele, ktoré nie sú u zamestnávateľa pracovnými dňami?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.