31 výsledkov
Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

V prípade úhrady zamestnanca za rekreáciu bezhotovostným spôsobom stačí úhradu dokladovať detailom transakcie z internetbankingu (kde je viditeľná suma, kto je platiteľom, z akého účtu na aký a variabilný symbol, transakcia má status zaúčtovaná, banka sa však kryje vyhlásením na tlačive, že ten doklad má informatívny charakter a nejde o oficiálny dokument banky)? Musí zamestnávateľ vyžadovať výpis z bankového účtu, ktorý je oficiálnym dokladom banky?

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnávateľ zamestnať na trvalý pracovný pomer osobu, ktorá je momentálne študentom vysokej školy a má na území SR prechodný pobyt s povolením na prácu – osoba s ukrajinskou národnosťou?

Dátum publikácie: 21. 5. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnankyňa, ktorá má pracovný pomer od r. 2018, plánuje otehotnieť a chcela by si navýšiť materskú. Uvažuje nad možnosťou, že by uzatvorila popri TPP aj dohodu o pracovnej činnosti, zatiaľ len na nízku sumu, aby zbierala potrebné dni na nemocenské poistenie. Po otehotnení a uplynutí nejakého času by túto dohodu ukončila a za pár dní by uzatvorila novú dohodu s vyššou sumou. Z tejto dohody po uplynutí min. 90 kalendárnych dní by nastúpila na materskú. Bude sa jej materská počítať z TPP a zároveň aj z tejto dohody?

Dátum publikácie: 18. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Momentálne časť lekárskych služieb zabezpečujú lekári, ktorí sú u zamestnávateľa v TPP a časť sa zabezpečuje dodávateľsky - lekármi, ktorí následne fakturujú tieto služby. Bolo by možné zabezpečiť služby interných lekárov cez príkaznú zmluvu? (Teda že by mal zamestnávateľ s nimi uzavretú pracovnú zmluvu na TPP a okrem toho ešte príkaznú zmluvu, ktorá by sa týkala výlučne služieb na oddelení - ide priemerne o cca 4 služby mesačne/lekár - niekedy viac, niekedy menej). Tento príjem by potom spadal pod § 8 zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie: 7. 5. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2006

V prípade prijatia vodiča autobusu do pracovného pomeru v akciovej spoločnosti je potrebné vyžadovať od uchádzača výpis z registra trestov?

Dátum publikácie: 4. 5. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Aký je výpočet vymeriavacieho základu do Sociálnej poisťovne pri neprávoplatne ukončenom pracovnom pomere? Pracovný pomer bol pôvodne ukončený: 26. 8. 2015. Rozhodnutím súdu bol ukončený až: 9. 5. 2016. Pozn.: zamestnanec už u zamestnávateľa nepracuje od 26. 8. 2015. Suma náhrady je 13 485,71 € po zákonných zrážkach.

Dátum publikácie: 18. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť zamestnáva zamestnancov, ktorí nie sú zaradení ako „rizikári“ podľa pracovnej zdravotnej služby (pozn.: RÚVZ teda nevydal na dané pracoviská rozhodnutie, že ide o rizikové pracoviská), ale v zmysle Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy im za výkon niektorých činností vypláca dobrovoľný príspevok (mzdovú kompenzáciu) za sťažený výkon práce (napr. riziko tepla, biologické faktory).

Má týmto zamestnancom prispievať na DDS ako „nerizikárom“ alebo ako „rizikárom", keďže im dobrovoľne vypláca príspevky podľa Zákonníka práce za sťažený výkon práce?

Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má zamestnanec príspevkovej organizácie právo čerpať náhradné voľno za to, že bol na pracovnej ceste napr. 2 dni aj s nocľahom?

Dátum publikácie: 14. 3. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ so zamestnankyňou uzatvoril pracovný pomer na dobu určitú od 15. 11. 2016 do 30. 4. 2017. Tento pracovný pomer bol prvýkrát predĺžený do 10. 7. 2017 a v tento deň bol aj pracovný pomer ukončený.

S tou istou zamestnankyňou zamestnávateľ uzatvoril opätovne pracovný pomer od 7. 9. 2017 na dobu určitú z dôvodu zastupovania počas dlhodobej práceneschopnosti iného zamestnanca. Tento pracovný pomer má byť ukončený 26. 10. 2017 (ukončenie trvania PN zamestnanca).

Je ešte možné so zamestnankyňou uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú? Ak áno, na akú dlhú dobu? Alebo sa to považuje už za druhýkrát predĺžený pracovný pomer a nie je možné uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú?

Dátum publikácie: 21. 2. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Hokejový hráč mal doteraz príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov (hráčska zmluva s klubom) a voči daňovému úradu, Sociálnej a zdravotnej poisťovni sa choval ako SZČO, každý rok podával daňové priznanie, platí si sociálne a zdravotné poistenie. Teraz podpísal zmluvu profesionálneho hokejistu kontinentálnej hokejovej ligy, ktorá je označená ako pracovná zmluva na dobu určitú (v zmysle zákona o športe), kde je uvedené, že na základe § 46 ods. 4 zákona o športe sa táto zmluva uzatvára ako pracovná zmluva na dobu určitú. Znamená to, že za neho jeho „zamestnávateľ", hokejový klub, bude odvádzať odvody ako za zamestnanca a príjmy podľa § 6 treba ukončiť (DU, SP, ZP) alebo si to radšej treba overiť na Sociálnej poisťovni, lebo na základe daňového priznania mu vyšlo do 1. 7. 2017 platiť sociálne poistenie v dosť vysokej sume.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.