9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2017

Prechodom práv a povinností prechádzajú traja zamestnanci k zamestnávateľovi. Akou formou sa má zamestnancom oznámiť zmena zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 7. 10. 2021
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Z dôvodu predaja prevádzky k 31. 1. 2019 sa zrušilo pracovné miesto zamestnankyne, ktorej dňom 20. 8. 2021 končí rodičovská dovolenka a od 23. 8. 2021 bude práceneschopná. Je zamestnávateľ povinný ponúknuť zamestnankyni v rámci plnenia ponukovej povinnosti podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce prácu v inej svojej prevádzke? Môže jej odoslať výpoveď z pracovného pomeru aj počas soboty alebo nedele, ktoré nie sú u zamestnávateľa pracovnými dňami?

Dátum publikácie: 30. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 8. 2014

Firma má zamestnancov, ktorí sú zaradení do 2. skupiny rizika prác. Noví zamestnanci absolvujú vstupnú lekársku prehliadku, sú to skladníci pracujúci aj na vysokozdvižných vozíkoch (VZV), administratíva, predavači. Je daňovým nákladom preplatenie vstupných lekárskych prehliadok všetkým novým zamestnancom?

Dátum publikácie: 7. 7. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Na základe plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím bolo zistené, že spoločnosť nezamestnáva dostatočný podiel občanov so zdravotným postihnutím. Úhradu za neplnenie povinného podielu spoločnosť realizovala na účet ÚPSVaR v danom meste. Ako zaúčtovať úhradu?

Dátum publikácie: 4. 5. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 4. 2021

Pri skončení pracovného pomeru a určení počtu odpracovaných rokov zamestnanca sa má prihliadať na priestupný rok alebo sa priestupný rok berie ako 365 dní a nie ako 1 kalendárny rok? Zamestnanec pracoval v spoločnosti od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2021, pričom roky 2012, 2016 a 2020 boli priestupné. Má odpracovaných presne 12 rokov alebo 12 rokov a 3 dni?

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa číslo 1 išla na materskú dovolenku a následne na rodičovskú dovolenku a na jej zastupovanie bola prijatá zamestnankyňa číslo 2, ktorá počas zastupovania tiež išla na materskú a následne rodičovskú dovolenku a na zastupovanie bola prijatá ďalšia zamestnankyňa číslo 3. Zamestnankyňa č. 1 oznámila zamestnávateľovi, že dňa 14. 3. 2021 sa vráti do práce. Môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer, ktorý bol na dobu určitú so zamestnankyňou číslo 2 a 3, keď sú ešte na rodičovskej dovolenke?

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a za výkon práce počas nočnej zmeny zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok. Má v súčasnosti zamestnávateľ umožniť zamestnancom výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkov na stravovanie? Ak si zamestnanci namiesto zabezpečovania stravovacích poukážok vyberú poskytovanie finančného príspevku na stravovanie, môže byť finančný príspevok poskytnutý až po skončení príslušného mesiaca spolu so mzdou za kalendárny mesiac vo výške podľa počtu odpracovaných nočných zmien?

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ udeľovať pokuty zamestnancom napríklad za porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 30. 10. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 8. 2015

Môže zamestnanec subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorému bola uložená pracovná povinnosť, platne skončiť pracovný pomer z vlastného podnetu výpoveďou, prípadne v skúšobnej dobe, okamžitým skončením alebo dohodou so zamestnávateľom?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.