17 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ zamýšľa poskytnúť bonus pre zaočkovaných zamestnancov, a to finančnú odmenu napr. 100 eur na zamestnanca alebo aj losovanie o víkendový pobyt. Pri finančnej odmene predpokladá, že cena práce bude 135,20 eura, zamestnanec a zamestnávateľ zaplatí svoje odvody a daň, tzn. zostane mu 70,15 eura. Pri výhre víkendového pobytu by musel zaplatiť odvody a daň zo sumy poskytnutého pobytu alebo by zamestnávateľ mohol príslušnú sumu „nabruttovať“, tzn. zaplatiť za zamestnanca odvody?

Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Je aj finančný príspevok poskytnutý zamestnancovi zo sociálneho fondu na stravu oslobodený od odvodov a dane?

Dátum publikácie: 9. 2. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 6. 2. 2021

Zamestnávateľ v Príkaze riaditeľa nariadil zamestnancom po návrate z pracovnej cesty alebo dovolenky v zahraničí absolvovať 5-dňovú karanténu formou home office a absolvovať test na Covid-19. Test bude preplácať zamestnávateľ. Bude sa tento test považovať za benefit zamestnanca, a to aj v prípade, že ho bude musieť podľa Príkazu riaditeľa absolvovať viackrát? Ak sa takýto test bude považovať za benefit zamestnanca, tak to bude podliehať odvodom a zdaneniu?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zdaňuje sa strava na pohostení pri akcii Deň učiteľov?

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyňa poberá odmenu za prácu v odbornej komisii, z ktorej sa platia všetky odvody a je prihlásená do Sociálnej poisťovne i zdravotnej poisťovne ako bežný zamestnanec. Zároveň je na materskej dovolenke a aktuálne prechádza na rodičovskú dovolenku. Okrem toho má aj hlavný pracovný pomer u iného zamestnávateľa. Má nahlásené prerušenie poistenia od začiatku poberania rodičovskej dovolenky. Zo Sociálnej poisťovne má zamestnávateľ informáciu, že by zamestnankyňa mala platiť všetky odvody, hoci je na rodičovskej dovolenke, a teda je v stave prerušenia poistenia. Softvér však umožní spracovať mzdy s plnými odvodmi, len keď zamestnávateľ nezaeviduje rodičovskú dovolenku. Mal by zamestnávateľ zrušiť prerušenie poistenia? Ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aký dôsledok budú mať vyplatené dividendy za rok 2016 a 2017 z vlastnej s. r. o., kde konateľ je aj zamestnanec a dividendy budú vyplatené počas obdobia poberania materského a následne poberania rodičovského príspevku?

Dátum publikácie: 7. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnanec (otec dieťaťa do 3 rokov veku) má po dohode so svojou manželkou záujem čerpať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne.

Môže tento zamestnanec (otec dieťaťa) poberať dávku materské zo Sociálnej poisťovne a súčasne mať v tomto období v tej istej spoločnosti uzatvorený iný pracovnoprávny vzťah, pracovať a poberať mzdu? V akej výške budú platené odvody zamestnancom a zamestnávateľom z tohto príjmu a ako bude tento príjem zdaňovaný?

Môže tento zamestnanec (otec dieťaťa) poberať dávku materské zo Sociálnej poisťovne a súčasne mať v tomto období v inej spoločnosti uzatvorený pracovnoprávny vzťah, pracovať a poberať mzdu? V akej výške budú platené odvody zamestnancom a zamestnávateľom z tohto príjmu a ako bude tento príjem zdaňovaný?

Dátum publikácie: 6. 6. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

1 % vstupnej ceny vozidla a vstupy do fitnescentra kúpené firmou, ktoré sú poskytnuté zo sociálneho fondu, tiež vstupujú do základu dane a aj do odvodov?

Dátum publikácie: 9. 4. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ má zamestnanca, ktorý podľa posudku vydaného ÚPSVaR má mieru funkčnej poruchy 50 % a považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím a priznáva sa mu preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Má takýto zamestnanec nárok na zníženú sadzbu poistného na zdravotné poistenie?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.