11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnávateľ zamestnať na trvalý pracovný pomer osobu, ktorá je momentálne študentom vysokej školy a má na území SR prechodný pobyt s povolením na prácu – osoba s ukrajinskou národnosťou?

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2011

Za akých podmienok je možné poskytnúť zamestnancovi, ktorý je príslušníkom tretej krajiny, neplatené voľno? V prípade vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa je možné aj voči nemu uplatniť režim podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, t. j. poskytovať mu náhradu mzdy v sume 60 % jeho priemerného zárobku?

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 3. 2015

Ak agentúra (ADZ) poskytne ubytovanie niektorým svojim zamestnancom, čo to znamená z hľadiska dane z príjmov - ide o daňovo uznateľný náklad? Išlo by o poskytovanie ubytovania pre dočasne pridelených zamestnancov (priamy predmet podnikania agentúry dočasného zamestnávania).

Dátum publikácie: 5. 11. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Musí si zamestnanec českej národnosti vybaviť pobyt na Slovensku, keď bude denne dochádzať do práce z Čiech na Slovensko?

Dátum publikácie: 29. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako by mal zamestnávateľ postupovať, ak chce zamestnať občana tretích krajín?

Dátum publikácie: 11. 6. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnanec, občan Maďarska, žije s manželkou na Slovensku a má tu aj trvalý pobyt. U zamestnávateľa pracuje od augusta 2017 a dovtedy pracoval u iného slovenského zamestnávateľa. V roku 2017 mal iba príjmy zo závislej činnosti u terajšieho a predchádzajúceho zamestnávateľa. Môže si zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (občianka Ukrajiny), ktorá je na rodičovskej dovolenke (dieťa má 1 rok), ale rodičovský príspevok poberá z Ukrajiny? Môže si zamestnanec uplatniť aj nárok na daňový bonus?

Dátum publikácie: 22. 3. 2018
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Novelou o zákona o zdravotnom poistení sa od 1. 1. 2018 mení zdravotné poistenie za cudzincov. Aké má povinnosti zamestnávateľ, keď zamestnáva cudzinca (ČR) na 1/2 úväzok po 1. 1. 2018 a aké má povinnosti zamestnanec? Zamestnávateľ ho odhlási zo zdravotného poistenia na Slovensku a zamestnanec si musí poistenie platiť ako dobrovoľne poistená osoba?

Dátum publikácie: 14. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Aké sú odvody pri zamestnaní občana ukrajinskej národnosti?

Dátum publikácie: 25. 7. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2017

Zahraničná osoba (trvalý pobyt vo Vietname a v SR len s prechodným pobytom a povolením podnikať) chce zamestnať svoju dcéru, ktorá získala povolenie na pobyt: účel = zlúčenie rodiny, oprávnenie pracovať. Po kontrole pridelenia RČ z povolenia na pobyt dcéry sa zistilo, že sa nenachádza v centrálnom registri poistencov. Aký je postup pri zamestnaní dcéry? Môže ju zahraničná osoba zamestnať aj na dohodu o pracovnej činnosti? Platí, že musí byť v pracovnom pomere, a teda len maximálne na skrátený pracovný úväzok? Je nejaká minimálna hodinová sadzba, ktorou musí byť odmenená alebo platia normálne minimálne mzdové nároky? Má ešte nejaké povinnosti?

Dátum publikácie: 20. 7. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ chce prijať do pracovného pomeru lekárku z Ukrajiny. Bude pracovať na pracovnú zmluvu v plnom pracovnom úväzku. Lekárka má schválený prechodný pobyt na územní Slovenskej republiky. Spolu s ňou sú na Slovensku aj jej dvaja maloletí synovia, na ktorých nepoberá na Slovensku žiadne rodinné prídavky. Aké odvody zo mzdy bude platiť lekárka a aké zamestnávateľ? Ako to bude s daňou z príjmov? 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.