3237 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Po ukončení miezd za posledný kalendárny mesiac v roku – za december 2021 je potrebné urobiť aj ukončenie celého kalendárneho roka. Teda viesť mzdové listy a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ing. Ján Endrej
Právny stav od: 1. 3. 2022

Trvalý kurzarbeit by sa mal na Slovensku zaviesť až od 1. marca budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý parlament schválil v zrýchlenom legislatívnom konaní. Z pohľadu udržania pracovných miest a rýchlejšieho oživenia ekonomickej aktivity po tretej vlne pandémie COVID-19 vzniká akútna potreba zabezpečenia efektívnej finančnej pomoci pre skupiny, ktoré nesplnia podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práce účinného od 1. januára 2022,“ upozornilo ministerstvo práce a sociálnych vecí. 

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si bližšie rozoberieme podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby bolo obmedzenie konkurenčnej činnosti zamestnanca počas trvania pracovného pomeru a aj po jeho skončení platné a účinné, ďalej tiež možnosti ukončenia obmedzenia konkurenčnej činnosti, následky nedodržania tzv. konkurenčnej doložky a najčastejšie dôvody neplatnosti konkurenčnej doložky.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podmieniť vykonávanie konkurenčnej činnosti písomným súhlasom zamestnávateľa možno iba voči zamestnancovi, ktorý je v pracovnom pomere u tohto zamestnávateľa, nie osobám, ktoré vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Obmedzenie konkurenčnej činnosti aj po skončení pracovného pomeru upravuje Zákonník práce. Musia byť však splnené viaceré podmienky.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Či už ekonomická odmena, vnútorná spokojnosť alebo túžba po sociálnom prepojení motivujú ľudí vykonávať zmysluplnú prácu, ktorá im či už priamo, alebo nepriamo napomáha uspokojovať ich potreby – a práve tie sú jedným z dôležitých zdrojov motivácie. Intenzita pracovnej motivácie, pracovná spokojnosť a výkon sú výsledkom zastúpenia týchto potrieb v pracovnej činnosti.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2022

Daňovník si môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov, maximálne vo výške 180 € ročne.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2022

Prehľad nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka  v zdaňovacom období roka v závislosti od výšky základu dane.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2022

Ak má zamestnanec viacero zamestnávateľov, nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len u jedného z nich podpísaním tlačiva Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2022

 Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže daňovník uplatniť len raz ročne po skončení zdaňovacieho obdobia, a to v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo podaním daňového priznania.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.