2300 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnávateľ má povinnosť zaplatiť odvody z miezd zamestnancov vo výplatných termínoch, ktoré sú uvedené v pracovných zmluvách. Môže zamestnávateľ zaplatiť odvody v neskoršom termíne, ak napríklad iba jednému zamestnancovi, či dohodárovi uvedie v pracovnej zmluve, či dohode neskorší výplatný termín?

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa má pracovný pomer u zamestnávateľa od 26. 1. 2015 do 31. 3. 2021. Jej základná výmera dovolenky je 20 dní. Na akú výmeru dovolenky v jednotlivých rokoch má zamestnankyňa nárok? V roku 2015 pracovala od 26. 1. 2015 do 13. 5. 20215, od 14. 5. 2015 do 6. 11. 2015 bola práceneschopná. Od 7. 11. 2015 do 1. 7. 2016 čerpanie materskej dovolenky, od 2. 7. 2016 do 14. 12. 2018 rodičovská dovolenka, od 15. 12. 2018 do 10. 5. 2020 neplatené voľno, od 11. 5. 2020 do 3. 1. 2021 materská dovolenka, od 4. 1. 2021 do 31. 3. 2021 rodičovská dovolenka a skončenie pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ poskytuje stravovacie poukážky v hodnote 3,83 €. Rozúčtovanie hodnoty poukážky je nasledovné: 2,31 – 55 % z max. hodnoty stravného - 527, 0,07 – príspevok zo SF - 472, 1,45 – úhrada od zamestnanca - 335. Finančný príspevok na stravovanie by chcel zamestnávateľ poskytnúť vo výške 2,38 € (55 % + SF) a chcel by ho tak isto aj účtovať. Je tento postup správny?

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Spoločnosť sa dohodla s bežnou osobou na „zmluve o dobrovoľníckej činnosti“. Spoločnosť poskytuje dobrovoľníkovi na základe zmluvy ochranné pracovné prostriedky, stravu a preplácanie cestovných nákladov, a to bez nároku na odmenu za výkon. Je spoločnosť povinná tejto osobne platiť dobrovoľné sociálne poistenie, aj keď osoba nie je dobrovoľne poistená?

Dátum publikácie: 9. 4. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 prejde spoločnosť od výdaja stravných lístkov zamestnancovi na finančný príspevok na stravovanie. Ako sa to zaúčtuje?

Dátum publikácie: 7. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ odmeňuje zamestnancov podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Chce uzatvoriť dohodu o vykonaní práce. Príplatky za sobotu, nedeľu sa priznajú podľa Zákonníka práce alebo podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

Dátum publikácie: 6. 4. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Je daný postup účtovania príspevku na stravovanie správny?

Dátum publikácie: 6. 4. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Uvádzajú sa do evidenčného listu dôchodkového poistenia - rubrika „Kal. dni vylúč. dôb“ kalendárne dni pandemickej PN, pandemickej OČR? Zamestnanec je narodený pred 31. 12. 1984.

Dátum publikácie: 31. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Príkazom na pracovnú povinnosť v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii na výkon práce do iných zdravotníckych zariadení zobrali zamestnávateľovi zamestnancov, s ktorými bola v novom zariadení uzatvorená pracovná zmluva. Čo mu má zamestnávateľ viesť v evidencii dochádzky, neplatené voľno? Treba zaslať aj prerušenie poistenia do zdravotnej a Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Zamestnanec mal v roku 2020 príjem iba zo závislej činnosti, kde pracoval od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020. Od 1. 9. 2020 bol až do konca roka práceneschopný. Nepožiadal o vykonanie RZD, ale si sám bude podávať daňové priznanie. Ako preukáže obdobie od 1. 9. 2020 do konca roka? Má nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.