15 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma uzavrela so strednou školou zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania. Akú minimálnu sadzbu za hodinu produktívnej práce musí firma študentovi poskytnúť?

Dátum publikácie: 3. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Dualistke – štvrtáčke – sa zamestnávateľ rozhodol vyplatiť mimoriadnu odmenu, ktorú nazval „odmena pre najlepšiu žiačku“. Musí z tejto odmeny daná žiačka platiť zdravotné a sociálne odvody (podobne ako pri štipendiu a odmene za produktívnu prácu)?

Dátum publikácie: 17. 2. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 9. 2018

Žiak strednej školy v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave sa pripravuje na budúce povolanie v systéme duálneho vzdelávania. Považuje sa odmena za produktívnu prácu za mzdu v zmysle pracovnoprávnych predpisov, t. j. ide o mzdový výdavok zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je uzatvorená učebná zmluva, podľa ktorej zamestnávateľ finančne zabezpečuje žiaka a vypláca žiakovi odmenu za produktívnu prácu. Limituje zamestnávateľa zákon, akú maximálnu odmenu môže žiakovi vyplatiť?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 15. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Spoločnosť uzatvorila dňa 18. 6. 2019 zmluvu o duálnom vzdelávaní so SOŠ (odbor autoopravár mechanik, autoopravár - elektrikár). Zároveň je uzatvorená aj učebná zmluva medzi spoločnosťou a zákonnými zástupcami študenta (momentálne sa v spoločnosti takto vzdeláva 1 študent). Miestom praktického vyučovania je servisné stredisko spoločnosti v meste R. Podľa informácií vedúceho strediska žiak nastúpil na toto praktické vyučovanie v 9/2019, vykonáva však doteraz iba cvičnú prácu (nie produktívnu) pod dohľadom prideleného servisného technika. V zmluve je dohodnutá základná výška odmeny za produktívnu prácu a poskytnutie podnikového štipendia. 1. Ako je to s odmeňovaním, ak vykonáva momentálne iba cvičnú prácu?...

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Spoločnosť má zmluvu so školou o duálnom vzdelávaní, kde je dohodnuté, že študent dostane odmenu za produktívnu prácu 50 % z minimálnej mzdy na hodinu. V dochádzke študenta je odpracovaná aj sobota. Je to v poriadku? Môže mu spoločnosť vyplatiť aj príplatok za sobotu? Môže vôbec pracovať študent z duálneho vzdelávania v sobotu?

Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ak sú spoločnosť a žiak zapojení do duálneho vzdelávania, ako sa platia odvody z tejto odmeny žiaka za rok 2018?

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní spoločnosť vypláca žiakom odmenu/štipendium a dostávajú stravné lístky, z ktorých si časť hradia sami. Keďže v postupoch účtovania nie je opomenutý takýto prípad a nejde o zamestnancov,  na aký nákladový/ záväzkový účet účtovať odmenu a na aký pohľadávkový/ nákladový účet účtovať stravné?

Dátum publikácie: 5. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže zamestnávateľ v rámci nejakého svojho projektu (vzdelávania študentov VŠ, pričom je tam predpoklad, že sa u neho v budúcnosti zamestná) udeliť žiakovi VŠ  nejaké štipendium, prípadne motivačný príspevok, z ktorého by si mohol študent platiť školné? Je možné takýto príspevok udeliť a taktiež je takto udelený príspevok daňovo uznateľný náklad? Je to pre študenta zdaniteľný príjem?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.