48 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 8. 2021
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 7. 2021

Na rok 2022 bola opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  č. 244/2021 Z. z. ustanovená suma životného minima v sume 218,06 € mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ako sa tento inštitút vyvíjal v rámci rozvoja Slovenska, ale aj v rámci Európskej únie, aký je jeho aktuálny obsah a numerické vyčíslenie a aké ďalšie právne inštitúty sú s ním previazané, sa dozviete ďalej.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa. Uvedená dohoda zvyšuje istotu veriteľa do splatnosti danej pohľadávky. Na druhej strane po splatnosti pohľadávky dáva možnosť veriteľovi uspokojiť svoju pohľadávku. 

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 7. 2021

Od 1. augusta je účinná novela zákona o živnostenskom podnikaní. Cieľom novely živnostenského zákona je zjednodušiť živnostenské podnikanie a odstrániť neprimeranú administratívnu záťaž. Odstránenie neprimeranej administratívnej záťaže sa má dosiahnuť najmä uplatňovaním princípu „jedenkrát a dosť“, a to využívaním informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa omylom (chybám) pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (napr. z pracovného pomeru) a zároveň uistiť sa, že tieto príjmy zdaňujú správne (resp. že sú im zdaňované správne ich zamestnávateľmi). Ide o pomerne rozsiahlu problematiku, takže nie je možné venovať v tomto článku primeranú pozornosť všetkým problematickým okruhom. 

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na plnenia (napr. dávky a podpory) z jednotlivých druhov poistenia a sporenia, aj komerčného, a to ja z pohľadu ZDP.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie. Ak sú splnené všetky podmienky a zamestnávateľ ho nevykoná, postihujú zamestnávateľa sankcie.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V prípade úmrtia zamestnanca daňové priznanie za príslušnú časť roka podáva dedič.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona o dani z príjmov priniesla do zákona niekoľko výrazných zmien od 1. 1. 2020, napr. bola predĺžená lehota na vykonanie možnej opravy výpočtu dane alebo daňového bonusu na vyživované dieťa, resp. daňového bonusu na zaplatené úroky (a zamestnaneckej prémie) na najviac 5 rokov v súlade s daňovým poriadkom, ak ich zamestnávateľ zrazil alebo vyplatil vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ako bol povinný podľa zákona o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2021

Cieľom článku je priblížiť novelu Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. ako celok, vysvetliť dôvody a ciele zmeny a poskytnúť základne príklady pri jednotlivých zmenách.

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2021

Novela Zákonníka práce upravuje niektoré aspekty dočasného pridelenia medzi zamestnávateľmi, t. j. ak nejde o dočasné pridelenie zamestnanca agentúrou dočasného zamestnávania. 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.