22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Viera Kubanková

DSC_3005___120x180.jpg

Poradca v oblasti miezd a personalistiky. Dlhoročné skúsenosti a prax v spracovaní personálnej agendy, výpočte a spracovaní miezd v súkromnom sektore i v oblasti verejnej správy.

 

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, kde sa zaväzuje nahradiť zamestnávateľovi spôsobenú škodu na zverených hodnotách v plnej výške. Chce ukončiť dohodu o vykonaní práce. Zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi manko. Akú čiastku môže zamestnávateľ zraziť zamestnancovi, keď manko presahuje jeho čistý príjem? Musí byť podpísaná aj dohoda o zrážkach zo mzdy?

Dátum publikácie: 10. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 1995

Zamestnávateľ zráža zamestnankyni prednostnú pohľadávku z dvoch tretín, kde výška dvoch tretín je spolu 340,26 €, avšak zrážka má byť vykonaná už iba v sume 165,88 €. Zamestnankyňa má ďalšiu pohľadávku v poradí, ktorá prišla 22. 10. 2020, zrážky podľa Občianskeho zákonníka a následne prišiel príkaz na začatie exekúcie dňa 9. 11. 2020. Ktorú zrážku má zamestnávateľ zrážať?

Dátum publikácie: 24. 8. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ si chce uplatniť u zamestnanca škodu v sume štvornásobku jeho priemerného zárobku. Má si zamestnávateľ uplatniť túto sumu ako štvornásobok hrubej mzdy?

Dátum publikácie: 30. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 1995

Ak zamestnávateľovi boli doručené v jeden deň dve neprednostné exekúcie, má vykonať zrážku na obidve exekúcie?

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Môže zamestnávateľ cez odbory, resp. zástupcov zamestnancov dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo internom predpise spôsob stravovania pre celú organizáciu, čiže napríklad, že všetci zamestnanci budú mať stravovanie zabezpečené iba stravovacími poukážkami alebo iba finančným príspevkom?

V prípade, ak má zamestnanec exekučné zrážky zo mzdy, vstupuje finančný príspevok na stravovanie do čistej mzdy na vykonanie zrážok?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2005

Ako má zamestnávateľ vypočítať exekučnú zrážku zamestnancovi, ktorý má čistú mzdu 800 €, ak mu prišli v jeden deň dva exekučné príkazy - jeden prednostný vo výšky 890 € a druhý neprednostný v sume 1 100 €?

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má zamestnávateľ postupovať pri výpočte exekučnej zrážky zamestnanca, ktorý je starobným dôchodcom, s jedným vyživovaným dieťaťom a zamestnancovi je uplatňovaná aj zrážka na exekúciu z dôchodku? Sociálna poisťovňa uplatnila aj nepostihnuteľné sumy. Čistá mzda zamestnanca je 700 € a ide o neprednostnú pohľadávku.

Dátum publikácie: 5. 10. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec má čistú mzdu 832 € a má iba manželku ako vyživovanú osobu. Zamestnancovi bude vykonávaná zrážka zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka vo výške 162,50 €. Zamestnávateľovi bol tiež doručený exekučný príkaz na vykonanie neprednostnej exekúcie. Koľko má zamestnávateľ zraziť na exekúciu a koľko na dohodu?

Dátum publikácie: 12. 2. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnávateľ prijal od 6. 11. 2017 do pracovného pomeru lekárku z Ukrajiny na plný pracovný úväzok. Zamestnávateľ jej poskytol ubytovanie v priestoroch zamestnávateľa. Môže zamestnávateľ vykonávať lekárke zrážku zo mzdy za nájomné za nebytový priestor, za služby, za teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, dažďovú vodu?

Dátum publikácie: 20. 12. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2005

Kto sa považuje za vyživovanú osobu na uplatnenie nepostihnuteľných súm pri výpočte zrážok zo mzdy? Môže byť za vyživovanú osobu považované dieťa, ktoré neštuduje na vysokej škole, ale pracuje?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.