Vyhľadávanie > Odborné články > Zrážky zo mzdy
243 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu, pričom mzdové podmienky ako podstatnú náležitosť pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť priamo v pracovnej zmluve alebo s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve. V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania, sumu základnej zložky mzdy a variabilnej zložky mzdy, ako aj podmienky ich poskytovania.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 20. 8. 2021
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 7. 2021

Na rok 2022 bola opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  č. 244/2021 Z. z. ustanovená suma životného minima v sume 218,06 € mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ako sa tento inštitút vyvíjal v rámci rozvoja Slovenska, ale aj v rámci Európskej únie, aký je jeho aktuálny obsah a numerické vyčíslenie a aké ďalšie právne inštitúty sú s ním previazané, sa dozviete ďalej.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa. Uvedená dohoda zvyšuje istotu veriteľa do splatnosti danej pohľadávky. Na druhej strane po splatnosti pohľadávky dáva možnosť veriteľovi uspokojiť svoju pohľadávku. 

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 7. 2021

Od 1. augusta je účinná novela zákona o živnostenskom podnikaní. Cieľom novely živnostenského zákona je zjednodušiť živnostenské podnikanie a odstrániť neprimeranú administratívnu záťaž. Odstránenie neprimeranej administratívnej záťaže sa má dosiahnuť najmä uplatňovaním princípu „jedenkrát a dosť“, a to využívaním informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa omylom (chybám) pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (napr. z pracovného pomeru) a zároveň uistiť sa, že tieto príjmy zdaňujú správne (resp. že sú im zdaňované správne ich zamestnávateľmi). Ide o pomerne rozsiahlu problematiku, takže nie je možné venovať v tomto článku primeranú pozornosť všetkým problematickým okruhom. 

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na plnenia (napr. dávky a podpory) z jednotlivých druhov poistenia a sporenia, aj komerčného, a to ja z pohľadu ZDP.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie. Ak sú splnené všetky podmienky a zamestnávateľ ho nevykoná, postihujú zamestnávateľa sankcie.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako sa člení verejné zdravotné poistenie, kto je poistenec na účely zákona o drzavotnom poistení, kto je verejne zdravotne poistená osoba a na koho sa vzťahuje povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie, ktoré vyplatené dividendy vstupujú do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, sadzba poistného.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na plnenia (napr. dávky a podpory) z jednotlivých druhov poistenia a sporenia, aj komerčného, a to ja z pohľadu ZDP.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.