872 výsledkov
...
tt_nove-videoskolenia-nemazat.jpg

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD., vo videoškolení podrobne rozoberá rozdiel medzi zahraničnou pracovnou cestou a vyslaním zamestnanca na výkon práce do zahraničia s uvedením konkrétnych praktických príkladov. 

zodpov za skodu.jpg

Zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním sa zakladá zodpovednosť zamestnanca za škodu v zmysle ustanovenia § 179 Zákonníka práce.

Základné mzdové ukazovatele Banskobystrického kraja v 3. kvartáli 2018.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac k téme daňový bonus na zaplatené úroky, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej v online rozhovore dňa 14. 3. 2019 od 13,00 hod. do 14,00 hod.

podania ruk.jpg

Podpora zamestnávania - čo má obsahovať dohoda o poskytovaní príspevkov pre zamestnávateľov, práva a povinnosti zamestnávateľov.

Daňové priznanie typu B a zisťovanie základu dane z príjmov, kto podáva daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane, sankcie.

lekar.jpg

Dávku nemocenské vypláca po splnení všetkých zákonných podmienok Sociálna poisťovňa od 11. dňa jej trvania zamestnancom.

Mzdové porovnanie slúži na zistenie úrovne odmeňovania voči konkurencii, resp. celej SR. Umožňuje personalistom nastaviť výšku a štruktúru miezd aspoň na úroveň okolitých podnikov s cieľom predísť zbytočným odchodom skúsených pracovníkov pre „pár eur“.

Spoločnosť TREXIMA Bratislava ponúka unikátnu možnosť vypracovania komplexného porovnania mzdových a pracovných podmienok vo vašej spoločnosti.

...

Partner