442 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
tt_legislativne-spravy.jpg

Vláda SR schválila materiál so zámerom prijať potrebné opatrenia, ktoré Slovenskú republiku pripravia vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody. 

tt_legislativne-spravy.jpg

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo predbežnú informáciu o chystaných návrhoch, ktoré majú nahradiť súčasný stavebný zákon.

tt_legislativne-spravy.jpg

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zmeny Obchodného zákonníka.

tt_legislativne-spravy.jpg

Vláda na svojom rokovaní v decembri 2018 schválila plán legislatívnych úloh na rok 2019 - spolu 59 návrhov.

tt_legislativne-spravy.jpg

Skupina poslancov NR SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrhy na zmenu dĺžky a započítavania praxe advokátskeho koncipienta.

tt_legislativne-spravy.jpg

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o strelných zbraniach a strelive. Má zaviesť legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s nedávnymi teroristickými útokmi.

tt_legislativne-spravy.jpg

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií. Ani zásadné zmeny v exekučných konaniach neviedli k výraznej redukcii počtu tzv. starých exekúcií. Ukončenie tzv. starých exekúcií by pri súčasnom tempe ukončovaní exekučných konaní trvalo viac ako 12 rokov.

tt_legislativne-spravy.jpg

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.

tt_legislativne-spravy.jpg

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.

tt_legislativne-spravy.jpg

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.

...

Partner