Vyhľadávanie > Aktuality > Top témy > Cestovné náhrady
24 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

tt_mzdove-veliciny.jpg

Minimálna mzda, daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, preddavky na daň a ostatné dôležité mzdové veličiny pre rok 2019.

cest nahrad.jpg

V súlade so Zákonníkom práce môže zamestnávateľ zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom.

mzdov ucotv.jpg

Povinnosti pri ročnej uzávierke vyplývajú zo zákona o účtovníctve, Zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení a zákona o sociálnom fonde.

tt_terminal-platobny.jpg

Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak je rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne najmenej 5 %. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

nahrady_pri_zahr_prac_Ceste.jpg

Náhrady poskytované v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou sú z pohľadu ich výšky dôležitou položkou na nákladovej/výdavkovej strane každého zamestnávateľa, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Tretia časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje v § 10 až § 17 odlišnú úpravu poskytovania niektorých náhrad pri zahraničných pracovných cestách oproti tuzemským pracovným cestám.

minimalna-mzda-01-2018.jpg

V súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sumu minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády. Minimálnu mzdu na rok 2018 ustanovuje nariadenie č. 278/2017 Z. z. Za posledné roky ide o najvyšší nárast minimálnej mzdy a tým pádom aj ceny práce.

sezona_375x250.jpg

Podnikatelia, firmy, blíži sa koniec roka, pripravte sa už teraz a vyhnite sa koncoročnému stresu s dokladmi, faktúrami, optimalizáciou nákladov a naháňaním seba aj svojej účtovníčky.

tt_penazenka-mince-bankovky.jpg

Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. júla 2017 sumy životného minima.

tt_dc-3b.jpg

Predstavujeme vám nové Daňové centrum, ktoré je ešte prehľadnejšie a rýchlejšie. Okrem kvalitného obsahu teraz prináša množstvo nových funkcií, služieb a výhod, vďaka ktorým získate všetky potrebné informácie veľmi efektívne a jednoducho.

ruka s mincami

Výška mesačnej minimálnej mzdy sa na rok 2017 zvyšuje na sumu 435 €/minimálna hodinová mzda na 2,500 €. Mesačná výška daňového bonusu na jedno dieťa je od 1. 1. 2017 vo výške 21,41 €. Pri výpočte maximálnej náhrady príjmu alebo maximálnej nemocenskej dávky je od 1. 1. 2017 zamestnancovi zohľadnený vymeriavací základ do výšky 1 766 €.

Partner