Vyhľadávanie > Aktuality > Top témy > Kolektívne vyjednávanie
13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

vzdel_zamest.jpg

Vzdelávanie zamestnancov zahŕňa niekoľko spôsobov vzdelávania, a to zvyšovanie kvalifikácie, prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu. Každý z nich má svoje špecifiká z pohľadu významu a potrieb zamestnávateľa, pracovného voľna, náhrady mzdy, daňového hľadiska. 

soc fond.jpg

Zamestnávatelia – právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzické osoby s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktoré zamestnávajú zamestnanca, resp. za­mestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, sú povinní tvoriť sociálny fond v rozsahu a za podmienok určených v zákone o sociálnom fonde.

novela_ZP_1_5_2018.jpg

Rozsiahla novela Zákonníka práce nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2018. Dotýka sa viacerých oblastí, ako napr.  dočasného výkonu práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa mimo EÚ/EHP, uvedenia základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania, potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru, mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, 13. a 14. platu a iných. 

sezona_375x250.jpg

Podnikatelia, firmy, blíži sa koniec roka, pripravte sa už teraz a vyhnite sa koncoročnému stresu s dokladmi, faktúrami, optimalizáciou nákladov a naháňaním seba aj svojej účtovníčky.

tt_zapis-poznamky-do-notesu.jpg

Pripravili sme niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré určite stoja za pozornosť. V tomto článku si môžete pozrieť, kde ich nájdete a ako s nimi môžete pracovať.

tt_chlap-s-hlavou-v-kopirke.jpg

Najdiskutovanejšou záležitosťou pri spracúvaní osobných údajov v personálnej a mzdovej agende je nepochybne kopírovanie úradných dokladov.

iStock_000007813744XSmall.jpg

Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom písomne poverená vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov a ktorá v rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

stockxpertcom_id14528011_jpg_1d7e087a794c0303aae463560f0d6823.jpg

Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012 pripravil Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“) návrh nového zákona o ochrane osobných údajov.

obrazok.jpg

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pripravil ešte v minulom roku nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý má popri sprehliadnení právnej úpravy, zadefinovaní a precizovaní jednotlivých procesov priniesť i veľkú zmenu pri ukladaní sankcií za jeho porušenie. Národná rada Slovenskej republiky zákon schválila v marci tohto roka, prezident jej ho však 5. apríla vrátiil. Jedným z dôvodov vrátenia je práve navrhovaná úprava ukladania fakultatívnosti sankcií.

iStock_000018994531XSmall.jpg

Proces, ktorý súvisí s voľbou zamestnaneckej rady (volebné práva – aktívne, pasívne, volebná komisia, spolupôsobenie s odborovou organizáciou, práva zamestnaneckej rady, jej zánik).

Partner