Vyhľadávanie > Aktuality > Top témy > Manažérska personalistika
44 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

farebna_kartoteka.jpg

Definícia oprávnenej osoby, sprostredkovateľa, subdodávateľa a ich povinnosti, konanie v prípade bezpečnostných incidentov.

tt_hnev.jpg

Ak si zamestnávateľ neplní povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni vo veci platenia poistného, vzniká mu dlžné poistné. Aké pokuty mu v tom prípade hrozia?

tt_utekajuci-muz.jpg

Pri neplnení a porušení povinností voči Sociálnej poisťovni môže Sociálna poisťovňa udeliť právnickým a fyzickým osobám pokutu. Sadzobník pokút schvaľuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

tt_zdravotne-postihnutie.jpg

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť zamestnávať i zamestnanca so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť môže plniť aj zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím.

tt_shop-cez-mobil.jpg

Legislatívna úprava internetového obchodu, vedenie účtovníctva, ako aj daňové povinnosti pri jeho prevádzkovaní.

tt_nevycerpana-dovolenka.jpg

Aké sú zákonné možnosti na strane zamestnanca v prípade nevyplatenia náhrady mzdy na strane zamestnávateľa?

tt_studenti-s-cedulou.jpg

V súčasnosti môžu zamestnávatelia využiť na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie rôzne príspevky, ktoré sú určené na integráciu mladých na trh práce, ale aj pre dlhodobo nezamestnaných či znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

prek v praci tt.jpg

Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom.

dohody.jpg

Zamestnávateľ je v zmysle Zákonníka práce oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

osob spis.jpg

Čo musí byť obsahom personálnej dokumentácie zamestnanca? Ktoré údaje zamestnávateľ nesmie zaznamenávať v osobnom spise? Je možné spracúvať fotografiu zamestnanca? Je potrebné pýtať od zamestnanca súhlas na spracúvanie osobných údajov? Poskytneme vám odpovede v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. platným od 25. 5. 2018.

Partner