48 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

tt_mzdove-veliciny.jpg

Minimálna mzda, daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, preddavky na daň a ostatné dôležité mzdové veličiny pre rok 2019.

priem zarobok.jpg

Priemerný zárobok sa počíta z údajov z predchádzajúceho štvrťroku a jeho výška sa použije v aktuálnom štvrťroku.

zlta znacka.jpg

Minimálna mzda sa zvýši v roku 2019 oproti súčasnej mzde o 40 eur mesačne, čo predstavuje približne 8,3 % nárast.

mzdov ucotv.jpg

Povinnosti pri ročnej uzávierke vyplývajú zo zákona o účtovníctve, Zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení a zákona o sociálnom fonde.

chyba.jpg

Pri opravách chýb pri výpočte mesačnej mzdy platia určité pravidlá, termíny a postupy v závislosti od druhu chyby.

tt_utekajuci-muz.jpg

Pri neplnení a porušení povinností voči Sociálnej poisťovni môže Sociálna poisťovňa udeliť právnickým a fyzickým osobám pokutu. Sadzobník pokút schvaľuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

1314palt.jpg

Novela Zákonníka práce od 1. mája 2018 umožňuje zamestnávateľom vyplatiť zamestnancom 13. a 14. plat. Aké sú podmienky vyplatenia, aby bolo možné tento plat oslobodiť od dane z príjmov a poistného na zdravotné a sociálne poistenie?

novela_ZP_1_5_2018.jpg

Rozsiahla novela Zákonníka práce nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2018. Dotýka sa viacerých oblastí, ako napr.  dočasného výkonu práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa mimo EÚ/EHP, uvedenia základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania, potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru, mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, 13. a 14. platu a iných. 

minimalna-mzda-01-2018.jpg

V súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sumu minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády. Minimálnu mzdu na rok 2018 ustanovuje nariadenie č. 278/2017 Z. z. Za posledné roky ide o najvyšší nárast minimálnej mzdy a tým pádom aj ceny práce.

chyby_mzdov_uctov_oprava.jpg

Oprava chýb v mzdovom účtovníctve má viacero súvislostí. Závisí od toho, či sa vykonáva oprava výpočtu mesačnej mzdy alebo oprava nesprávne zrazeného preddavku na daň, či odvedeného poistného na zdravotné a sociálne poistenie. Vtedy platia určité pravidlá, termíny a zákonmi ustanovené postupy – v závislosti od chyby.

Partner