52 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

farebna_kartoteka.jpg

Definícia oprávnenej osoby, sprostredkovateľa, subdodávateľa a ich povinnosti, konanie v prípade bezpečnostných incidentov.

penaize pod gulou.jpg

Postup pri výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby.

tt_lezadlo.jpg

Rekreačné poukazy, podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, výška príspevku, forma príspevku, lehota na preukázanie príspevku a množstvo praktických príkladov.

materska dovolenka.jpg

Kto má nárok na materskú a rodičovskú dovolenku, aká je dĺžka, návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke, prerušenie dovolenky a iné informácie.

tt_hnev.jpg

Ak si zamestnávateľ neplní povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni vo veci platenia poistného, vzniká mu dlžné poistné. Aké pokuty mu v tom prípade hrozia?

15 januar.jpg

Vzhľadom na to, že povinnosť oznamovania kategórie prác sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva na svojej stránke upozorňujú, že uvedenú povinnosť budú považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. 6. 2019.

tt_mzdove-veliciny.jpg

Minimálna mzda, daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, preddavky na daň a ostatné dôležité mzdové veličiny pre rok 2019.

cest nahrad.jpg

V súlade so Zákonníkom práce môže zamestnávateľ zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom.

priem zarobok.jpg

Priemerný zárobok sa počíta z údajov z predchádzajúceho štvrťroku a jeho výška sa použije v aktuálnom štvrťroku.

zlta znacka.jpg

Minimálna mzda sa zvýši v roku 2019 oproti súčasnej mzde o 40 eur mesačne, čo predstavuje približne 8,3 % nárast.

Partner