342 výsledkov
...
tt_darcek.jpg

Príklady vysvetľujúce, ako sa benefity pre zamestnancov, ktoré sú zamerané na profesijný a osobnostný rast, posudzujú z účtovného a daňového pohľadu.

ZP_kladivko.jpg

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019 a podrobný komentár.

mapa-na-stole1.jpg

Ako stanoviť a zjednotiť podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu v rámci spoločnosti?

zakon o soc poisteni zmenyTT.jpg

Zmeny v zákone týkajúce sa zamestnávania poberateľov predčasných dôchodkov, poberania materského oboma rodičmi, nového pravidla určovania dôchodkového veku a iné.

farebna_kartoteka.jpg

Definícia oprávnenej osoby, sprostredkovateľa, subdodávateľa a ich povinnosti, konanie v prípade bezpečnostných incidentov.

penaize pod gulou.jpg

Postup pri výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby.

tt_lezadlo.jpg

Rekreačné poukazy, podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, výška príspevku, forma príspevku, lehota na preukázanie príspevku a množstvo praktických príkladov.

materska dovolenka.jpg

Kto má nárok na materskú a rodičovskú dovolenku, aká je dĺžka, návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke, prerušenie dovolenky a iné informácie.

tt_hnev.jpg

Ak si zamestnávateľ neplní povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni vo veci platenia poistného, vzniká mu dlžné poistné. Aké pokuty mu v tom prípade hrozia?

15 januar.jpg

Vzhľadom na to, že povinnosť oznamovania kategórie prác sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva na svojej stránke upozorňujú, že uvedenú povinnosť budú považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. 6. 2019.

...

Partner