Vyhľadávanie > Odborné články
3612 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: Mgr. Slavomíra Rusnáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Venovať sa budeme predovšetkým otázke pokút upravených týmto zákonom a zákonným povinnostiam určeným najmä prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Je dôležité sa oboznámiť so zákonnými povinnosťami, keďže práve ich porušením dochádza k prevzatiu zodpovednosti a následnému ukladaniu sankcií.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Aktuálny spoločenský vývoj spočívajúci v digitálnej transformácii a automatizácii prináša výzvy aj vo vzdelávaní zamestnancov. Uplatňujú sa tak nové trendy vzdelávania, ako napr. videohovory prostredníctvom rôznych platforiem – Zoom, Skype, Skype for Business, Google Hangouts, webináre, videokonferencie alebo vzdelávanie prostredníctvom e-learningu.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ musí viesť evidenciu pracovného času zamestnanca bez ohľadu na to,či ide o zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas. Aké sú možnosti, formy evidencie, ako sa vyrovnať s ochranou osobných údajov, aký je rozdiel medzi evidenciou pracovného času a evidenciou dochádzky, špecifiká z pohľadu zamestnancov v školstve a kontrola inšpektorátom práce. 

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednoduchý manuál v štyroch krokoch, ktorý každého zamestnávateľa prevedie predzmluvnými vzťahmi a na praktických príkladoch upozorní na možné právne úskalia.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri akomkoľvek type podnikania si môže podnikateľ, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, zriadiť – otvoriť prevádzkareň. V článku si priblížime, čo presne sa považuje za prevádzkareň, združenú prevádzkareň a aké povinnosti vyplývajú pri jej otvorení, zrušení.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Právna úprava monitorovania e-mai­lovej komunikácie zamest­nancov zamestnávateľom a podmienky, za ktorých môže byť monitorovanie vykonávané. Povinnosti zamestnávateľov pri monitorovaní zamestnancov nielen z hľadiska Zákonníka práce, ale aj z hľadiska nariadenia GDPR.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Môže zamestnávateľ kontrolovať e-maily zamestnanca bez jeho súhlasu? Odpovedzte na pár otázok z textu:

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmiešavanie právnych režimov rôznych druhov práv nie je v bežnej praxi nič neobvyklé. Zmluvné strany často vstupujú do právnych záväzkov, z ktorých časť je regulovaná napríklad občianskym právom a časť právom obchodným. Osobitnou kapitolou je súbeh funkcie člena štatutárneho orgánu a pracovnoprávneho pomeru, kde dochádza k prelínaniu obchodného a pracovného práva. Aké následky toto prelínanie prináša?

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: JUDr. Stanislava Žáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Úlohou tohto príspevku je priblížiť špecifiká zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, definovať predmet dohody o hmotnej zodpovednosti a schodok na zverených hodnotách. Ďalej príspevok rozoberá zodpovednosť zamestnanca za škodu, ako aj rozsah a spôsob náhrady vzniknutej škody.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: JUDr. Stanislava Žáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Úlohou tohto príspevku je priblížiť špecifiká zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, definovať predmet dohody o hmotnej zodpovednosti a schodok na zverených hodnotách. Ďalej príspevok rozoberá zodpovednosť zamestnanca za škodu, ako aj rozsah a spôsob náhrady vzniknutej škody.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.