104 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Novelizačný zákon č. 416/2020 Z. z. prináša zmeny do ZDP aj v oblasti daňového bonusu na dieťa, a to hneď s dvoma dátumami platnosti. Ide o zvýšenie daňového bonusu od 1. júla 2021 a 1. januára 2022. V článku si priblížime aj podmienky vzniku nároku na daňový bonus a spôsoby uplatnenia.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ je povinný podávať prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, daňovom bonuse za uplynulý mesiac a podávať hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse a daňovom bonuse na zaplatené úroky.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu je potrebné vychádzať okrem zákona o dani z príjmov aj z jednotlivých medzinárodných zmlúv. Dôležité je pritom správne určiť štát daňovej rezidencie daňovníka.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňový bonus na vyživované dieťa je plnenie poskytované zo štátneho rozpočtu, ktoré je u fyzickej osoby oslobodené od dane z príjmov. Daňový bonus sa odpočítava podľa presne určených podmienok od výslednej dane z príjmov, resp. od preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Aby sme tieto príjmy správne zdanili, v prvom rade ich musíme správne zatriediť – pri ich zatriedení musíme vychádzať z konkrétnej právnej úpravy (zákona o športe) a podmienok, za akých môžu byť a sú predmetné činnosti vykonávané.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príjmy výkonných umelcov sa zdaňujú (podobne ako príjmy autorov) alternatívne – prednostne zrážkou dane, ale ak je vopred uzavretá dohoda, vyplácajúci subjekt daň nevyberie zrážkou a daňovník si príjem zdaní sám prostredníctvom podaného daňového priznania.

Dátum publikácie: 21. 4. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 20. 4. 2021

Tento metodický pokyn vydalo Finančné riaditeľstvo SR dňa 20. 4. 2021. Cieľom je zabezpečiť jednotný postup pri posúdení zdaniteľnosti príjmu zamestnanca a uplatnení výdavkov (nákladov) na stravovanie do daňových výdavkov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Právny stav od: 4. 3. 2021

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty u daňovníka, ktorý pri ich zisťovaní vychádza z výsledku hospodárenia podľa zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tzn. účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo vykazuje podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo a počas obdobia pandémie (od 12. 3. 2020) prijal dotácie, podporu alebo príspevky z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytované za účelom zmiernenia dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, vydáva odbor daňovej metodiky toto usmernenie.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tento príspevok sa venuje problematike nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, ktoré si bude môcť daňovník uplatniť pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2021.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Kedy si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane a výpočet nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2021.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.