22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dôchodkový systém na Slovensku tvoria tri piliere: I. pilier zahŕňa povinné dôchodkové sporenie, spravuje ho Sociálna poisťovňa; II. pilier zahŕňa starobné dôchodkové sporenie, ktoré predstavuje kapitalizačný pilier dôchodkového systému; III. pilier zahŕňa doplnkové dôchodkové sporenie, v ktorom sú finančné prostriedky spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dobrovoľne nemocensky poistenou osobou môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ak nie je povinne nemocensky poistená a nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Fyzická osoba môže byť ošetrujúcim lekárom uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ z vlastných prostriedkov počas prvých 10 kalendárnych dní práceneschopnosti, s výnimkou dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie v súvislosti s pandémiou COVID-19, keď pandemické nemocenské poskytuje Sociálna poisťovňa od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dočasnú pracovnú neschopnosť fyzickej osoby posudzuje a zároveň o nej rozhoduje príslušný ošetrujúci lekár.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Nemocenskú dávku poskytuje Sociálna poisťovňa v prípade straty príjmu zo zárobkovej činnosti na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti. Ochranná lehota je časový úsek, ktorý nasleduje po skončení nemocenského poistenia.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Nárok na nemocenské v čase krízovej situácie má zamestnanec, ktorý je nemocensky poistený, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ak k prvému dňu, ku ktorému si uplatnia nárok na nemocenské, sú tieto osoby nemocensky poistené alebo sú v ochrannej lehote.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podporné obdobie, počas ktorého má poistenec nárok na nemocenské pri dočasnej PN, je 52 týždňov od vzniku dočasnej PN. Skracuje sa o obdobie predchádzajcich dní práceneschopností v období 52 týždňov pred vznikom tejto PN. V prípade karanténej práceneschopnosti sa toto podporné obdobie neskracuje. 

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dočasná pracovná neschopnosť je posudzovaná ako dôležitá osobná prekážka v práci. Zamestnanec je v tom čase povinný dodržiavať liečebný režim. Právo kontrolovať liečebný režim má zamestnávateľ v období od 1. do 10. dňa trvania PN a Sociálna poisťovňa od 1. dňa až do jej skončenia. 

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak si samostatne zárobkovo činná osoba platí dobrovoľné nemocenské poistenie, nárok na nemocenské jej môže vzniknúť z dobrovoľného nemocenského poistenia.

Dátum publikácie: 7. 5. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2021

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.