24 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Množstvo zamestnávateľov prevádzkuje vlastný vozový park, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť poskytovania služieb. Prečítajte si, ako nastaviť spracovanie osobných údajov pri využívaní týchto vozidiel, ako zvoliť vhodný účel a právny základ spracúvania osobných údajov a analýza usmernení zahraničných dozorných orgánov z oblasti ochrany osobných údajov.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tento článok popisuje stručný prehľad hlavných povinností, ktoré musí spoločnosť dodržiavať, resp. na ktoré si má dať pozor, či už pri vzniku, v priebehu fungovania, alebo pri zániku spoločnosti.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Predaj tovarov prostredníctvom internetu nie je iba o komfortnejšom zážitku spotrebiteľov na jednej strane, ale aj o ľahšej dostupnosti tovarov a služieb podnikateľov pre širší okruh ľudí. Prevádzkovanie internetových obchodov (e-shopov) tak ide ruka v ruke s vidinou lepšieho marketingu a väčšieho zisku. Vzhľadom na to, že v rámci e-shopu sa spracúva kvantum údajov o zákazníkoch, je na mieste upozorniť na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Článok sa zaoberá vymedzením zamestnanca ako dotknutej osoby z pohľadu pravidiel na ochranu osobných údajov a charakteristiky správneho legislatívneho režimu vrátane jeho analýzy, aký relevantný účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov použiť, zvlášť pri zverejňovaní kontaktných informácií a zverejňovaní fotografií zamestnancov v rôznych situáciách.

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zákon, ktorý od 1. 4. 2021 novelizuje zákon o inšpekcii práce, má za cieľ napr. zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, zefektívniť výkon inšpekcie práce, precizovať niektoré doteraz nejasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia zákona, upraviť niektoré úlohy a kompetencie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce, znížiť dolnú hranicu sadzby pokuty za pracovné úrazy a ďalšie úpravy. 

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zákon, ktorý od 1. 4. 2021 novelizuje zákon o inšpekcii práce, má za cieľ napr. zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, zefektívniť výkon inšpekcie práce, precizovať niektoré doteraz nejasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia zákona, upraviť niektoré úlohy a kompetencie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce, znížiť dolnú hranicu sadzby pokuty za pracovné úrazy a ďalšie úpravy. 

Dátum publikácie: 22. 2. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Aj keď podľa § 25 zákona odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca, na riaditeľov škôl sa to nevzťahuje.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Cookies ako sledovacia technológia na internete síce pomaly ustupuje novým trendom v digitálnom marketingu, ale napriek tomu množstvo slovenských podnikateľov predmetnú technológiu využíva. Tento článok slúži na objasnenie základných pojmov týkajúcich sa cookies a ich právneho rámca, ktorý nie je jednoduchý. V článku sú ďalej vysvetlené legálne možnosti ich používania a spracúvania na webových stránkach alebo v aplikáciách.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2020

Počítačový program ako zamestnanecké dielo, majetkové práva zamestnanca k dielu, kedy hovoríme o zamestnaneckom diele, rozhodnutie o zverejnení diela, označenie diela, právo na odmenu či zánik osobnostných vzťahov. 

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020

Inšpektori práce vykonávajú dozor nad dodržiavaním viacerých povinností zamestnávateľov. Jednou zo základných povinností zamestnávateľov je dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, a to najmä vznik, zmenu alebo zánik pracovného pomeru, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ako aj kolektívne vyjednávanie.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.