66 výsledkov
Dátum publikácie: 4. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 12. 3. 2020

Daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, požiadal o dotáciu Prvá pomoc Plus - príspevok č. 2. Musí sledovať, čo z tejto dotácie reálne uhradil. Ako sa postupuje v prípade, že z celej dotácie uhradil len osobné výdavky? Napríklad poslal peniaze na sporiaci účet alebo zaplatil súkromné platby? Presne sa nedá určiť, lebo na účte boli aj peniaze napríklad z predošlého mesiaca. Má celé odvody krátiť v sume prijatej dotácie?

Dátum publikácie: 3. 5. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Zamestnanec, ktorý bol na dovolenke v zahraničí, dňa 7. 3. 2021 prišiel do SR a zaregistroval sa pri príchode, kvôli dodržaniu karantény. Dňa 15. 3. 2021 bol na PCR teste, ktorý mal negatívny a od 16. 3. 2021 nastúpil do práce. Ako má zamestnávateľ postupovať pri zaplatení karanténnych dní? Karanténu platí zamestnávateľ alebo si zamestnanec počas karantény bude čerpať dovolenku, prípadne, treba to niekde hlásiť?

Dátum publikácie: 30. 4. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Ako ma postupovať zamestnávateľ, ktorého hlavný predmet činnosti je poskytovanie stravovania pre iných, z pohľadu svojich zamestnancov, keď má záujem poskytnúť im stravné bezodplatne? Aký základ z kalkulácie ceny jedla má zamestnávateľ využiť pre výpočet ceny jedla pre zamestnancov,  aká suma by mala byť vykázaná vo výplate zamestnancov ako nedaňový príjem, keď cena jedla je pre vlastných zamestnancov nižšia? Ako má viesť evidenciu voči týmto zamestnancom? Čo môže okrem príspevku zo sociálneho fondu ešte znížiť cenu stravného pre zamestnanca?

Dátum publikácie: 16. 4. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Od novembra 2020 mali zamestnanci prekážky na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy 80 %. U zamestnancov s minimálnou mzdou im bola vypočítaná náhrada mzdy 80 % z minimálnej mzdy, čiže nedostali ani minimálnu mzdu (o 20 % menej ako minimálna mzda). Rok 2020 je už uzatvorený, v programe sa do neho už vstúpi nedá a v r. 2021 sú takto nesprávne mzdy vypočítané za január, február. Ako má zamestnávateľ postupovať pri oprave – stačí, ak dopočíta rozdiel (20 % november, december 2020 a január, február 2021) a upraví to v mzdách za marec?

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa je v pracovnom pomere u zamestnávateľa od 1. 12. 2010. Od 16. 4. 2011 je opakovane na reťazových materských a rodičovských dovolenkách. Dňa 11. 3. 2021 jej končí posledná rodičovská dovolenka a bude s ňou skončený pracovný pomer dohodou z organizačných dôvodov. Na aké odstupné má nárok? V pracovnej zmluve od 1. 12. 2010 bola s ňou dohodnutá mzda vo výške 400 €. Pri vyplatení odstupného zamestnávateľ použije sumu 400 € mesačne alebo 623 €?

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec podpisuje v pracovnej zmluve, že pásku dostane elektronicky na emailovú adresu uvedenú v pracovnej zmluve. Keďže mzdový systém negeneruje heslo, priraďuje ho zamestnancovi mzdový pracovník (po dohode so zamestnancom). Je správne uvádzať toto heslo spolu s emailovou adresou v pracovnej zmluve, kde by bol podpisom ošetrený súhlas zamestnanca (odobrenie emailovej adresy a hesla)?

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Spoločnosť sa dohodla s bežnou osobou na „zmluve o dobrovoľníckej činnosti“. Spoločnosť poskytuje dobrovoľníkovi na základe zmluvy ochranné pracovné prostriedky, stravu a preplácanie cestovných nákladov, a to bez nároku na odmenu za výkon. Je spoločnosť povinná tejto osobne platiť dobrovoľné sociálne poistenie, aj keď osoba nie je dobrovoľne poistená?

Dátum publikácie: 7. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ odmeňuje zamestnancov podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Chce uzatvoriť dohodu o vykonaní práce. Príplatky za sobotu, nedeľu sa priznajú podľa Zákonníka práce alebo podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

Dátum publikácie: 6. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má zamestnávateľ posudzovať odmeňovanie na základe výkonnostných noriem? Napríklad chyžná za upratanie 1 apartmánu dostane 8 €. Keď ich uprace za celý mesiac 50 ks, jej hrubá mzda bude 400 €. Musí jej zamestnávateľ doplatiť do minimálnej mzdy do sumy 623 €, keďže je zaradená do 1. stupňa náročnosti práce? Ak by bola zaradená do 2. stupňa náročnosti práce, do akej sumy by jej musel zamestnávateľ doplácať? Ako má zamestnávateľ zadefinovať v pracovnej zmluve pri takomto odmeňovaní pracovný čas a základnú mzdu?

Dátum publikácie: 31. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

U zamestnávateľa je priznaný tretí stupeň rizika na svalovú záťaž. Patrí zamestnancom mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.