Vyhľadávanie > Odborné články > za 365 dní > Pracovný čas, prekážky v práci
36 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Aké pravidlá platia pri celozávodnej dovolenke? Ktorí zamestnávatelia a za akých podmienok môžu nariadiť hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov, resp. pre konkrétnu skupinu pracovníkov? Čo so zamestnancom, ktorému ešte nevznikol nárok na dovolenku, resp. si ju už vyčerpal?

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 10. 2020

Podľa Zákonníka práce sa môže pružný pracovný čas zaviesť pri rovnomernom alebo nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, avšak len prostredníctvom kolektívnej zmluvy alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ musí viesť evidenciu pracovného času zamestnanca bez ohľadu na to,či ide o zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas. Aké sú možnosti, formy evidencie, ako sa vyrovnať s ochranou osobných údajov, aký je rozdiel medzi evidenciou pracovného času a evidenciou dochádzky, špecifiká z pohľadu zamestnancov v školstve a kontrola inšpektorátom práce. 

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V ustanovení Zákonníka práce sa na účely jednoznačnosti vyjadrenia povinností zamestnávateľa v súvislosti s vytvorením podmienok na jeho kontrolu osobitne ustanovuje aj povinnosť viesť evidenciu všetkých skutočností súvisiacich s rozvrhovaním pracovného času.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Keďže Zákonník práce explicitne neuvádza formu evidencie pracovného času, zamestnávateľ môže využiť dve formy vedenia evidencie pracovného času – písomnú (vedenú v príslušnej knihe – napr. knihe príchodov a odchodov na pracovisko) alebo elektronickú, v rámci ktorej je možnosť využiť informačný systém organizácie.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Objektívne a hodnoverné určenie počtu odpracovaných hodín za deň a za týždeň je nevyhnutné na to, aby bolo možné na jednej strane zistiť, či bol v referenčnom období dodržaný maximálny týždenný pracovný čas vrátane nadčasov a na druhej strane, či bolo dodržané právo na minimálnu dobu odpočinku.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spracúvanie biometrických údajov zamestnanca s cieľom evidencie pracovného času nemusí byť za každých okolností považo­vané za nevyhnutné na dosiahnutie jasne a jednoznačne vymedzeného účelu, keďže spracovanie dochádzky je možné viesť aj inými formami. 

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávatelia, na ktorých sa vzťa­huje zákon č. 552/2003 Z. z., sú podľa § 12 tohto zákona povinní vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V dochádzke je uvedený čas zamestnanca prítomného na pracovisku bez ohľadu na to, či vykonáva alebo nevykonáva prácu. Pracovný čas môže byť len evidovaná doba výkonu práce. 

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Určenie začiatku a konca pracovného času je v kompetencii zamestnávateľa.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.