Vyhľadávanie > Odborné články > za 365 dní > Riadenie ľudských zdrojov
39 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ing. Ján Endrej
Právny stav od: 1. 3. 2022

Trvalý kurzarbeit by sa mal na Slovensku zaviesť až od 1. marca budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý parlament schválil v zrýchlenom legislatívnom konaní. Z pohľadu udržania pracovných miest a rýchlejšieho oživenia ekonomickej aktivity po tretej vlne pandémie COVID-19 vzniká akútna potreba zabezpečenia efektívnej finančnej pomoci pre skupiny, ktoré nesplnia podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práce účinného od 1. januára 2022,“ upozornilo ministerstvo práce a sociálnych vecí. 

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si bližšie rozoberieme podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby bolo obmedzenie konkurenčnej činnosti zamestnanca počas trvania pracovného pomeru a aj po jeho skončení platné a účinné, ďalej tiež možnosti ukončenia obmedzenia konkurenčnej činnosti, následky nedodržania tzv. konkurenčnej doložky a najčastejšie dôvody neplatnosti konkurenčnej doložky.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podmieniť vykonávanie konkurenčnej činnosti písomným súhlasom zamestnávateľa možno iba voči zamestnancovi, ktorý je v pracovnom pomere u tohto zamestnávateľa, nie osobám, ktoré vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Obmedzenie konkurenčnej činnosti aj po skončení pracovného pomeru upravuje Zákonník práce. Musia byť však splnené viaceré podmienky.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Či už ekonomická odmena, vnútorná spokojnosť alebo túžba po sociálnom prepojení motivujú ľudí vykonávať zmysluplnú prácu, ktorá im či už priamo, alebo nepriamo napomáha uspokojovať ich potreby – a práve tie sú jedným z dôležitých zdrojov motivácie. Intenzita pracovnej motivácie, pracovná spokojnosť a výkon sú výsledkom zastúpenia týchto potrieb v pracovnej činnosti.

Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 29. 11. 2021
Právny stav do: 18. 1. 2022

Všetkým zamestnávateľom sa nariaďuje na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP. Zákaz sa nevzťahuje na osobu, ktorá na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádza do kontaktu s inou osobou. Negatívny test nesmie byť starší 7 dní.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: JUDr. Martin Vavro
Právny stav od: 1. 1. 2022

Cieľom vytvorenia zákona o podpore skrátenej práce je systémové, nárokové a transparentné poskytnutie pomoci zamestnancom zamestnávateľov v čase trvania vonkajšieho faktora, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom, najmä počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej okolnosti vyhlásenej vládou Slovenskej republiky alebo okolnosti vyššej moci.

Dátum publikácie: 5. 11. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ktoré zásady ochrany osobných údajov musí zamestnávateľ dodržiavať na to, aby vedenie personálnej a mzdovej agendy v elektronickej forme bolo v súlade s nariadením GDPR a zákonom o OOU.

Dátum publikácie: 5. 11. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 1. 2021

Osobný údaj zamestnanca je údaj, z ktorého možno identifikovať osobu priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 1. 2021

Popri súdnych možnostiach a klasických alternatívnych spôsoboch riešenia spotrebiteľských sporov a ochrany spotrebiteľa sa v poslednom čase čoraz častejšie upriamuje pozornosť na elektornický variant  – elektronickú mediáciu spotrebiteľských sporov. Má niekoľko výhod: jednak promptnosť a efektívnosť pri uplatňovaní spotrebiteľských práv a tiež sa môže stať dôležitým momentom pri nastavení korektných, vzájomne výhodných a najmä udržateľných vzťahov medzi spotrebiteľom a dodávateľom.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.