69 výsledkov
Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ poskytuje stravovacie poukážky v hodnote 3,83 €. Rozúčtovanie hodnoty poukážky je nasledovné: 2,31 – 55 % z max. hodnoty stravného - 527, 0,07 – príspevok zo SF - 472, 1,45 – úhrada od zamestnanca - 335. Finančný príspevok na stravovanie by chcel zamestnávateľ poskytnúť vo výške 2,38 € (55 % + SF) a chcel by ho tak isto aj účtovať. Je tento postup správny?

Dátum publikácie: 9. 4. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 prejde spoločnosť od výdaja stravných lístkov zamestnancovi na finančný príspevok na stravovanie. Ako sa to zaúčtuje?

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Je aj peňažný príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnanca oslobodený od dane v prípade, že mu od 1. 3. 2021 bude vyplácaný finančný príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 7 Zákonníka práce?

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Môže zamestnávateľ cez odbory, resp. zástupcov zamestnancov dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo internom predpise spôsob stravovania pre celú organizáciu, čiže napríklad, že všetci zamestnanci budú mať stravovanie zabezpečené iba stravovacími poukážkami alebo iba finančným príspevkom?

V prípade, ak má zamestnanec exekučné zrážky zo mzdy, vstupuje finančný príspevok na stravovanie do čistej mzdy na vykonanie zrážok?

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a za výkon práce počas nočnej zmeny zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok. Má v súčasnosti zamestnávateľ umožniť zamestnancom výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkov na stravovanie? Ak si zamestnanci namiesto zabezpečovania stravovacích poukážok vyberú poskytovanie finančného príspevku na stravovanie, môže byť finančný príspevok poskytnutý až po skončení príslušného mesiaca spolu so mzdou za kalendárny mesiac vo výške podľa počtu odpracovaných nočných zmien?

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Reštaurácia poskytuje obedy zamestnancom iných firiem (odberatelia). Reštaurácia fakturuje odberateľom stravné lístky alebo skutočne vydané obedy? Počet predaných stravných lístkov sa nemusí zhodovať s vydanými obedmi pre zamestnancov danej firmy.

Dátum publikácie: 12. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ má vlastné stravovacie zariadenie, ale dáva možnosť zamestnancom vybrať si medzi stravovaním vo vlastnom zariadení a stravovacími poukážkami. Problém je v tom, že zatiaľ sa vydávali stravovacie poukážky pozadu. Ako správne účtovať v podvojnom účtovníctve, keď sa poskytujú stravné poukážky dopredu a ako postupovať aj pri príspevku od 1. 3. 2021, keď tak isto bude musieť riešiť platby dopredu? Kalkulácia stravovacej poukážky je 4 € a z toho zamestnávateľ poskytuje 2,80 € a zo SF 0,20 €, spolu 3 €. 1 € si hradí zamestnanec.

Dátum publikácie: 10. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Konateľ (zamestnaný na hlavný pracovný pomer) si chce vyplatiť spätne stravné lístky za posledné 3 roky. Je to možné? Ak áno, môže si ich vyplatiť formou finančného príspevku? Môže na toto dodatočné vyplatenie stravných lístkov čerpať zo sociálneho fondu? Bude sa považovať príspevok zamestnávateľa za daňový výdavok? (aj napriek tomu, že neboli splnené zákonné podmienky)?

Dátum publikácie: 10. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 si zamestnanci môžu vybrať medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravným lístkom. Zamestnanci si vybrali finančný príspevok, ktorý bude zamestnávateľ poskytovať vo výške 5,10 €, z toho 2,81 € zákonný príspevok a zvyšok 2,29 € zo sociálneho fondu. Finančný príspevok za príslušný mesiac, napr. marec 2021, môže byť vyplatený vo výplate za 3/2021 do výplatného termínu 10. 4. 2021? Mal by sa mu poukázať k 1. 3. 2021 v hodnote 117,3 € (23 dní * 5,10 €) – účtovanie 335/221. Na základe dochádzky napr. bude mať zamestnanec nárok len na 15 dní. Ako by to mal zamestnávateľ správne vyrovnať vo výplate a zaúčtovať?

Dátum publikácie: 10. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 si zamestnanci môžu vybrať medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravným lístkom. Zamestnanci si vybrali finančný príspevok, ktorý bude zamestnávateľ poskytovať vo výške 5,10 €, z toho 2,81 € zákonný príspevok a zvyšok 2,29 € zo sociálneho fondu. K 1. 3. 2021 zamestnávateľovi zostali stravné lístky v počte 15 ks, ktoré už nevie vrátiť. Môže tieto stravné lístky vydať zamestnancovi a zvyšný nárok za mesiac marec mu vyplatiť ako finančný príspevok?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.