66 výsledkov
Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Je predĺžená platnosť rekreačných poukazov 2020 do konca septembra 2022?

Dátum publikácie: 14. 7. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ v internom predpise stanovil, že zamestnancom, ktorí požiadali o finančný príspevok na stravovanie, poskytne k 1. dňu obdobia, od ktorého sa bude poskytovať finančný príspevok, zálohu v sume 30 * 2,81 €, teda sumu 84,30 € (tzv. stála záloha na finančný príspevok na stravovanie), výplatný termín má 10. a záloha na finančný príspevok by mala pokryť toto obdobie. Ide o stálu zálohu, poskytnutú jednorazovo, ktorej výška sa meniť nebude a bude slúžiť na to, aby zamestnanec mal k dispozícii peniaze na stravovanie vopred...

Dátum publikácie: 1. 7. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2019

Spoločnosť poskytuje stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej osoby (donáška obedov na základe zmluvného vzťahu). Je možné, aby sa upravila kalkulácia obedov tak, že by sa príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % z ceny obeda (stravného) nahradil maximálnou možnou sumou, t. j. 2,81 € (55 % zo sumy 5,10 €, t. j. vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín)?

Dátum publikácie: 21. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 3. 2021

Od 1. 5. 2021 spoločnosť bude poskytovať finančný príspevok na stravovanie zamestnancom. Finančný príspevok za príslušný mesiac musí byť vyplatený vopred. Môže spoločnosť finančný príspevok na stravovanie poskytnúť ako trvalú zálohu z pokladnice, napr. na 30 dní. Po ukončení príslušného mesiaca vo výplate priznať finančný príspevok podľa skutočne odpracovaných dní a zaúčtovať cez výplatnú listinu vzniknutý nárok? Trvalá záloha poskytnutá na 30 dní by bola evidovaná na účte 335 celý rok a k vráteniu zamestnancom by došlo do pokladnice v posledný deň roka. Začiatkom nového roka by opäť zamestnanec mal poskytnutý finančný príspevok vopred na 30 dní a evidovala by sa záloha celý rok. V prípade ukončenia TPP by došlo k vráteniu tejto zálohy dátumom ukončenia TPP.

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 9. 1994

Ako navýšiť sociálny fond v komanditnej spoločnosti? Zisk bol okamžite rozdelený medzi komplementárov a komanditistov. Je možné doplniť sociálny fond peňažným darom z firmy?

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Spoločnosť tvorí 1,5 % z hrubých miezd sociálny fond. Zarátava sa do hrubých miezd aj náhrada za dovolenku či odmena konateľa?

Dátum publikácie: 8. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021

V ktorej výplate sa má zamestnancovi vyplatiť finančný príspevok na stravu platný od 1. 3. 2021?

Dátum publikácie: 20. 5. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ bude od marca 2021 poskytovať zamestnancom aj peňažný príspevok na stravu z nákladov a tiež zo sociálneho fondu. Je takýto príspevok zo sociálneho fondu zdaniteľný príjem u zamestnancov?

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanci budú vyslaní na pracovnú cestu v sobotu v SR. Na čo všetko majú zamestnanci v takomto prípade nárok? Zamestnávateľ im pripraví cestovný príkaz? Majú nárok na nadčasový príplatok aj príplatok za prácu v sobotu? Na pracovnú cestu pôjdu cca o 02:00 v noci. Budú mať nárok ešte aj na príplatok v noci?

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Je možnosť vyplatiť finančnú výpomoc zamestnancovi, ktorý je dlhodobo na PN – po 52. týždni?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.