61 výsledkov
Dátum publikácie: 7. 12. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Porušil zamestnávateľ Zákonník práce (ako vyplýva z protokolu o výkone inšpekcie práce), ak: 1. Bol v pracovnej zmluve dohodnutý druh práce „telefónny operátor“ bez jeho stručnej charakteristiky? Nepostačuje označenie názvu pracovnej pozície? 2. Zamestnávateľ vydáva potvrdenie o zamestnaní až pri poslednom výplatnom termíne (po spracovaní dochádzky a mzdy)? 3. Bolo v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce „územie SR“, keďže zamestnanec môže vykonávať svoju prácu kdekoľvek a jeho prítomnosť na pracovisku sa nevyžaduje?

Dátum publikácie: 30. 11. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce opravuje stroje a zariadenia, kde si vedie aj evidenciu dochádzky, kde pracuje aj v soboty a nedele. Má nárok na príplatok za sobotu a nedeľu?

Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Spôsob výpočtu výšky prvej pomoci za mesiac júl 2021 - opatrenie 3A: Zamestnanec je na prekážke v práci na strane zamestnávateľa a má vyplatenú náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku. Pri 7,5 hod. prekážke a priemernej hodinovej mzde 6 € zamestnanec dostane 36 € (7,5 * 6 * 80 %). Zamestnávateľ žiada úrad práce o preplatenie výdavkov za mesiac júl 2021 vo výške vyplatenej náhrady mzdy, teda sumu 36 € v zmysle projektu „Prvá pomoc“ platného od 1. 7. 2021 podľa opatrenia 3A pri Fáze 1. Úrad práce však preplatí z uvedenej sumy len 80 %, čiže 28,80 € (36 * 80%). Na základe akého predpisu (opatrenia, usmernenia) úrad práce nepreplatí zamestnávateľovi náhradu mzdy vo výške 80 %, čiže sumu 36 €, ale uvedenú sumu ešte zníži výpočtom 80 % z 36 € a preplatí zamestnávateľovi len 28,80 €?

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ zamýšľa poskytnúť bonus pre zaočkovaných zamestnancov, a to finančnú odmenu napr. 100 eur na zamestnanca alebo aj losovanie o víkendový pobyt. Pri finančnej odmene predpokladá, že cena práce bude 135,20 eura, zamestnanec a zamestnávateľ zaplatí svoje odvody a daň, tzn. zostane mu 70,15 eura. Pri výhre víkendového pobytu by musel zaplatiť odvody a daň zo sumy poskytnutého pobytu alebo by zamestnávateľ mohol príslušnú sumu „nabruttovať“, tzn. zaplatiť za zamestnanca odvody?

Dátum publikácie: 2. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

SZČO bude mať v roku 2020 okrem príjmov z podnikania aj vyplatené dividendy zo zisku za roky 2014-2016. Budú sa v ročnom zúčtovaní ZP za rok 2020 posudzovať zvlášť príjmy z podnikania SZČO a zvlášť dividendy, na ktoré sa vzťahuje maximálny vymeriavací základ? Platí maximálny vymeriavací základ aj pre dividendy vyplatené v roku 2021?

Dátum publikácie: 2. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Konateľ bude mať v roku 2020 vyplatené dividendy za roky 2013-2016 spolu v jednej sume, ktorá prevyšuje maximálny vymeriavací základ 65 520 €. Preddavok na poistné zrazí vo výške 14 % z tohto maximálneho vymeriavacieho základu, nepočíta preddavky za každý rok zvlášť, keďže budú vyplatené v jednej sume?

Dátum publikácie: 28. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ dňa 13. 12. 2017 prijal do zamestnania zamestnanca, dôchodcu poberajúceho predčasný starobný dôchodok (od roku 2016). Dňa 17. 12. 2017 mu bol predčasný starobný dôchodok preklasifikovaný na starobný dôchodok. Dňa 28. 2. 2021 ukončil pracovný pomer a zároveň si požiadal o vyplatenie odchodného. Má nárok na odchodné?

Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Čo sa považuje za odmenu konateľa? Môže to byť pravidelná mesačná odmena, plat či odstupné? V akej výške by mal konateľ mať takúto odmenu?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ sa rozhodol, že poskytne finančnú výpomoc pozostalým zosnulého zamestnanca na pohreb, a to vo výške cca 4 000 €. Zamestnávateľ nemá postačujúci stav na sociálnom fonde, aby mohol čerpať celú sumu z titulu poskytnutia finančnej výpomoci. Akým spôsobom môže zamestnávateľ zaplatiť príspevok? Bude príjem pre rodinu zdanený a budú sa platiť aj odvody? Neexistujú žiadne príjmy zo závislej činnosti, ktoré by boli oslobodené od dane v takom prípade?

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom odmenu v dvoch zložkách. Prvá zložka predstavuje odmenu za príslušný kalendárny rok a druhá zložka predstavuje odmenu za počet odpracovaných rokov u zamestnávateľa. Ako predmetné odmeny ovplyvnia určenie priemerného zárobku zamestnanca na pracovnoprávne účely?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.