13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 10. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 1995

Zamestnávateľ zráža zamestnankyni prednostnú pohľadávku z dvoch tretín, kde výška dvoch tretín je spolu 340,26 €, avšak zrážka má byť vykonaná už iba v sume 165,88 €. Zamestnankyňa má ďalšiu pohľadávku v poradí, ktorá prišla 22. 10. 2020, zrážky podľa Občianskeho zákonníka a následne prišiel príkaz na začatie exekúcie dňa 9. 11. 2020. Ktorú zrážku má zamestnávateľ zrážať?

Dátum publikácie: 24. 8. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ si chce uplatniť u zamestnanca škodu v sume štvornásobku jeho priemerného zárobku. Má si zamestnávateľ uplatniť túto sumu ako štvornásobok hrubej mzdy?

Dátum publikácie: 30. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 1995

Ak zamestnávateľovi boli doručené v jeden deň dve neprednostné exekúcie, má vykonať zrážku na obidve exekúcie?

Dátum publikácie: 12. 7. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ zamestnankyni zráža z dvoch tretín prednostnú pohľadávku. Zamestnankyňa zostala PN od 9. 3. 2021 do 31. 3. 2021 – náhrada príjmu 9. 3. 2021 až 18. 3. 2021, nemocenské 19. 3. 2021 až 31. 3. 2021 (1. 4. práceschopná). Exekútorovi po 10 dňoch PN poslal informáciu, že jej nemocenské bude vyplácať pobočka Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ jej riadne vykoná exekučnú zrážku z dvoch tretín (prednostná pohľadávka) z toho, čo zarobila za 1. 3. 2021 až 8. 3. 2021 a z jej náhrady príjmu? To, že Sociálna poisťovňa vykoná zrážku z nemocenského, jej invalidný dôchodok neberie do úvahy?

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 9. 2007

Môže zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi, ak má podpísanú dohodu o zrážkach, zraziť časť sumy za poskytnuté pracovné oblečenie?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Na zamestnanca bol doručený exekučný príkaz dňa 11. 2. 2021 na neprednostnú zrážku zo mzdy vo výške 1 904,02 € a dňa 24. 2. 2021 na prednostnú zrážku zo mzdy vo výške 667,03 €. Čistá mzda menovaného je 639,28 €, vyživované osoby nenahlásil a je slobodný. Neprednostná pohľadávka sa uspokojí z prvej tretiny a prednostná z druhej. Ku ktorej tretine (ku ktorej pohľadávke) sa má pripočítať suma nad 150 % životného minima vo výške 102,21 €?

Dátum publikácie: 12. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2017

Prechod práv a povinností z jednej spoločnosti do druhej bol k 27. 11. 2020. Priemerný zárobok sa má počítať z oboch spoločností alebo z aktuálnej nastupujúcej organizácie?

Dátum publikácie: 10. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 5. 2014

Zamestnávateľ vykonáva zamestnancovi zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej s veriteľom. Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o pozastavenie zrážok zo mzdy, ktorú podložil súdnym rozhodnutím, z ktorého zamestnávateľ nebol schopný určiť, že sa týka pohľadávky, v prospech ktorej vykonáva zrážky zo mzdy. Veriteľ požadoval pokračovať vo výkone zrážok. Následne kontaktoval zamestnávateľa mediátor a požadoval, aby zamestnávateľ ukončil výkon zrážok zo mzdy zamestnanca. Ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 21. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Zamestnanec, poberateľ dôchodku zo Sociálnej poisťovne, má dôchodok 573,10 €, nepostihnuteľná suma na povinného je 214,83 €, zrážka exekúcie je 143,44 €, zostatok dôchodku je 429,66 €. Čistý príjem zamestnanca je 832,96 €. Ako správne vypočítať zo mzdy exekúciu zamestnanca?

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Môže zamestnávateľ cez odbory, resp. zástupcov zamestnancov dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo internom predpise spôsob stravovania pre celú organizáciu, čiže napríklad, že všetci zamestnanci budú mať stravovanie zabezpečené iba stravovacími poukážkami alebo iba finančným príspevkom?

V prípade, ak má zamestnanec exekučné zrážky zo mzdy, vstupuje finančný príspevok na stravovanie do čistej mzdy na vykonanie zrážok?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.