23 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 6. 2. 2021

Zamestnávateľ nariadil od júla 2021 všetkým zamestnancom, aby sa po návrate z dovolenky, či už zahraničnej, alebo tuzemskej dali pretestovať PCR testom. Zamestnávateľ im tieto testy preplatí. Je tento príjem pre zamestnanca oslobodený od dane z príjmov?

Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 4. 2007

Zamestnávateľ zosobňujeme „manko“ zamestnancovi, ktorý pracuje v predajni, kde je spoločná hmotná zodpovednosť zamestnancov. Rozhodujúce obdobie je jún 2020 až jún 2021, teda zamestnávateľ berie do úvahy priemerný zárobok za I. štvrťrok 2021. Zamestnávateľ má zároveň zamestnanca, ktorý bol preradený na túto predajňu na týždeň v tomto rozhodujúcom období. Ako mu má zamestnávateľ vypočítať podiel na „manku“?

Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže byť považované nesplnenie povinnosti podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu absolvovaním lekárskej preventívnej prehliadky nariadenej zamestnávateľom za porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca? Môže zamestnávateľ so zamestnancom z uvedeného dôvodu skončiť pracovný pomer?

Dátum publikácie: 6. 9. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 16. 8. 2021

Ako má zamestnávateľ postupovať v prípade, ak mu je zo strany zamestnanca doručené lekárske potvrdenie, podľa ktorého lekár neodporúča zamestnancovi nosiť rúško (zo zdravotných dôvodov)?

Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancom „príspevok na letnú dovolenku“ a financovať realizáciu „teambuildingov“ z prostriedkov sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 25. 8. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 14. 11. 2020

Spoločnosť zamestnáva zamestnancov v skupine rizík pod kategóriou č. 2 – ide o administratívnych zamestnancov. Od 15. januára 2021 nie je zákonom stanovená povinnosť nahlasovať zamestnancov pracujúcich v tejto kategórii na príslušný regionálny úrad verejného zdravia. Je zákonná povinnosť mať pracovnú zdravotnú službu (PZS), keď zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov iba v druhej kategórii rizika? Je táto povinnosť zákonom zrušená alebo i naďalej zákon určuje pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú výhradne administratívnych zamestnancov zaradených do 2. kategórie rizika, povinnosť mať pracovnú zdravotnú službu? V prípade, že je to zákonná povinnosť, má povinnosť si dať znova vypracovať posudok na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, ktoré posudzuje pracovná zdravotná služba? Ako často je potrebné vypracovať posúdenie zdravotného rizika z expozície? Musí zamestnávateľ aktualizovať posúdenia? Aké povinnosti ešte vyplývajú spoločnosti s ohľadom na pracovnú zdravotnú službu?

Dátum publikácie: 19. 8. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 13. 5. 2021

Na stránke Národného inšpektorátu práce uvádzajú v článku Kto nesie náklady za respirátory potrebné na ochranu pred ochorením na COVID-19 - Národný inšpektorát práce (gov.sk) povinnosť zamestnanca si na vlastné náklady zabezpečiť ochranné rúško a respirátor. V zákone o BOZP je definované, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. rúška, respirátory) zamestnancovi v rámci výkonu ich pracovnej činnosti. Je v tomto prípade zákon o BOZP nadradený nad všetky usmernenia vlády a články?

Dátum publikácie: 30. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Výrobná spoločnosť má 104 zamestnancov. Pitnú vodu má štandardne cez vodovodný kohútik. Pre pracovníkov vo výrobe sa pitná voda z kohútika bublinkuje v podávači. Pre THP pracovníkov sa nakupujú barely s vodou, ktorá ale je účtovaná mimo daňových nákladov. Ak by sa objednávali barely s vodou pre všetkých zamestnancov, bolo by to možné uznať celé do daňových nákladov?

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 8. 2019

Kedy ide o mimoriadne teplý deň a ktoré opatrenia by mal vtedy zaviesť zamestnávateľ na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov?

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 9. 2007

Môže zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi, ak má podpísanú dohodu o zrážkach, zraziť časť sumy za poskytnuté pracovné oblečenie?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.