27 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 19. 1. 2022
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec má 29 rokov a chce uplatniť zvýšený nárok na dovolenku z dôvodu starostlivosti o dieťa jeho manželky, ktoré si v septembri vyženil. Má na to nárok?

Dátum publikácie: 29. 12. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec podal výpoveď a končí pracovný pomer dňa 31. 12. 2021. Z roku 2020 má zostatok 10 dní dovolenky. Môže mu ju zamestnávateľ preplatiť spolu s celou dovolenkou za rok 2021 alebo mu tých 10 dní dovolenky z roku 2020 dňom 31. 12. 2021 prepadá?

Dátum publikácie: 20. 12. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa je dlhodobo PN od 26. 11. 2020. V novembri bude PN ukončená a hneď dôjde aj ku skončeniu pracovného pomeru. Pri skončení pracovného pomeru má zamestnankyňa nárok na preplatenie dovolenky. Vzniká jej nárok na dovolenku za rok 2021?

Dátum publikácie: 20. 12. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Dňa 31. 10. 2021 končí pracovný pomer zamestnankyne, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Bude mať preplatenú nevyčerpanú dovolenku. Aké odvody je zamestnávateľ povinný odviesť? Prihlasuje sa do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne? Oznamuje sa aj ukončenie prerušenia do Sociálnej poisťovne alebo len zánik poistného vzťahu?

Dátum publikácie: 26. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

V priestoroch firmy zamestnávateľa sa nachádza spoločnosť, ktorá poskytuje stravovanie. Zamestnávateľ s ňou nemá uzavretú zmluvu. Zamestnancom poskytuje DOXX elektronickú kartu, teda môžu a nemusia využiť stravovanie v jedálni. Nočné zmeny môžu využiť automat na vydávanie jedla, ktoré si môžu ohriať v mikrovlnke (automat patrí ďalšej inej spoločnosti). Môže zamestnávateľ toto chápať tak, že poskytuje vlastné stravovanie a nemusí dať zamestnancom na výber medzi DOXX el. poukážkami a finančným príspevkom (čiže mohli by mať naďalej iba DOXX – bez výberu)? Alebo musí uzavrieť zmluvný vzťah s prevádzkou kuchyne a poskytnúť potom zamestnancom stravenky, ktoré by vydala táto kuchyňa, ak im nechce dať na výber medzi finančným príspevkom a stravovacími poukážkami?

Dátum publikácie: 26. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec mal uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2021. Na akú výmeru dovolenky má nárok, ak v roku 2021 od 8. 2. 2021 do 26. 2. 2021 mal pandemickú PN, od 17. 3. 2021 do 17. 5. 2021 klasickú PN a od 4. 6. 2021 do 31. 8. 2021 ďalšiu PN? Medzi PN pracoval?

Dátum publikácie: 26. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec má základnú výmeru dovolenky 25 dní a pracuje 1 deň v týždni 8 hodín. Aký nárok na dovolenku mu vzniká?

Ak zamestnanec pracuje päť dní v týždni, tak sa mu dovolenka nekráti a má nárok na 25 dní?

Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec bol v roku 2020 3x práceneschopný. Prvé dve PN trvali cca jeden mesiac. Posledná PN trvá od augusta do konca kalendárneho roku. Posledná PN je v trvaní 109 pracovných dní, spolu všetky tri PN sú v trvaní 145 pracovných dní. Môžu sa spočítať všetky PN spolu v danom roku pri krátení dovolenky?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa bola na reťazových materských a rodičovských dovolenkách. Je narodená v roku 1985. Na akú výmeru dovolenky má nárok? Z roku 2012 jej zostala nevyčerpaná dovolenka v počte 18,5 dňa. Prvá materská dovolenka bola od 12. 11. 2012 do 7. 7. 2013, od 8. 7. 2013 do 13. 8. 2015 bola na rodičovskej dovolenke. Druhá MD bola od 14. 8. 2015 do 7. 4. 2016 a od 8. 4. 2016 do 9. 9. 2018 bola na rodičovskej dovolenke. Tretia MD bola od 10. 9. 2018 do 5. 5. 2019 a od 6. 5. 2019 do 31. 8. 2021, kedy s ňou bude skončený pracovný pomer, bola na rodičovskej dovolenke.

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec bol na dlhodobej PN od 27. 10. 2020 do 28. 6. 2021. Neodpracoval 155 dní. Zostatok dovolenky z roku 2020 má v počte 13 dní. Zamestnanec doručil výpoveď, kde pracovný pomer skončí 30. 9. 2021. Na akú výmeru novej dovolenky má nárok, ak neodpracuje 60 pracovných dní, ale iba 59, pretože pracuje podľa zmenového kalendára? Je potrebné mu novú dovolenku krátiť, keď končí pracovný pomer?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.