Vyhľadávanie > Príklady z praxe > za 365 dní > Aktuálne > Pracovný čas, prekážky v práci
45 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Spôsob výpočtu výšky prvej pomoci za mesiac júl 2021 - opatrenie 3A: Zamestnanec je na prekážke v práci na strane zamestnávateľa a má vyplatenú náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku. Pri 7,5 hod. prekážke a priemernej hodinovej mzde 6 € zamestnanec dostane 36 € (7,5 * 6 * 80 %). Zamestnávateľ žiada úrad práce o preplatenie výdavkov za mesiac júl 2021 vo výške vyplatenej náhrady mzdy, teda sumu 36 € v zmysle projektu „Prvá pomoc“ platného od 1. 7. 2021 podľa opatrenia 3A pri Fáze 1. Úrad práce však preplatí z uvedenej sumy len 80 %, čiže 28,80 € (36 * 80%). Na základe akého predpisu (opatrenia, usmernenia) úrad práce nepreplatí zamestnávateľovi náhradu mzdy vo výške 80 %, čiže sumu 36 €, ale uvedenú sumu ešte zníži výpočtom 80 % z 36 € a preplatí zamestnávateľovi len 28,80 €?

Dátum publikácie: 3. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnanec vykonáva prácu v rámci pracovnej zmeny a zároveň má v rámci toho istého dňa pracovnú pohotovosť. Aké sú obmedzenia pri výkone práce po skončení pracovnej pohotovosti?

Dátum publikácie: 28. 10. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 4. 4. 2020

1. Zamestnanci sa v práci striedajú na prekážkach podľa ustanovenia § 250b ods. 6 Zákonníka práce z dôvodu zabezpečenia nariadených opatrení. Organizácia (OR, CVČ) ako zamestnávateľ má 2 pracoviská. Jedno pracovisko je odstavené od vody. Má zamestnávateľ pre zamestnancov (2 vrátnici, 1 upratovačka) na pracovisku, ktoré je odstavené od vody, zmeniť prekážky v práci podľa ustanovenia § 250b ods. 6 Zákonníka práce (náhrada mzdy 80 %) na prekážky v práci podľa ustanovenia § 142 ods. 3 Zákonníka práce (náhrada mzdy 100 %) alebo môže zamestnávateľ ponechať zamestnancov na prekážkach podľa ustanovenia § 250b ods. 6 Zákonníka práce, ktoré z dôvodu núdzového stavu stále pretrvávajú?

Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ plánuje na svojej jednozmennej prevádzke s režimom práce od pondelka do nedele zaviesť 12-hodinové pracovné zmeny. Akým spôsobom môže pripraviť zmenový kalendár pre svojich zamestnancov?

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Je možné okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom za hrubé porušenie pracovnej disciplíny z dôvodu dlhodobej neospravedlnenej absencie? Zamestnancovi zamestnávateľ po dvoch týždňoch zasiela výzvu na zdokladovanie neprítomnosti v práci s upozornením, že ak sa tak nestane, bude s ním okamžite skončený pracovný pomer. Ak zamestnanec nezdokladuje neprítomnosť alebo neprevezme list s výzvou a absencia naďalej trvá, môže byť s ním ukončený pracovný pomer podľa § 63 Zákonníka práce alebo treba opäť zaslať výzvu na porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 7. 2003

Za akých podmienok je možné poskytnúť náhradu mzdy zamestnancovi, ktorému ako dobrovoľnému hasičovi vznikla prekážka v práci z dôvodu účasti na záchranných prácach v obci v súvislosti s povodňou?

Dátum publikácie: 4. 10. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

U zamestnávateľa na základe platnej dohody o zavedení konta pracovného času sa rozvrhuje pracovný čas niektorých skupín zamestnancov (okrem administratívnych zamestnancov) nerovnomerne prostredníctvom konta pracovného času. Môže sa prostredníctvom dodatku k predmetnej dohode rozšíriť okruh zamestnancov aj o administratívnych zamestnancov a za akých podmienok?

Dátum publikácie: 30. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec s poklesom 60 % pracovnej schopnosti nie je schopný vykonávať ani práce, na ktoré ho zamestnávateľ preradil. Ako môže zamestnávateľ s ním skončiť pracovný pomer? Musí zamestnávateľ žiadať o vyjadrenie úrad práce?

Dátum publikácie: 28. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec pracoval vo sviatok 29. 8. 2021, čo bola zároveň aj nedeľa. Zamestnávateľ zadal zamestnancom iba príplatok za sviatok, lebo je pre nich výhodnejší. Je tento postup správny? Patrí zamestnancom aj príplatok za nedeľu?

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 23. 3. 2002

Zamestnávateľ chce na dohodu závozníka do vozidla, ktorý bude len vykladať a nakladať, gurtňovať, vykonávať práce okolo vozidla. Nebude vodič. Vozidlá väčšinou jazdia do EÚ. Ak bude s vodičom vo vozidle, počíta sa tento čas ako pracovný čas?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.