23 výsledkov
Dátum publikácie: 7. 7. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Na základe plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím bolo zistené, že spoločnosť nezamestnáva dostatočný podiel občanov so zdravotným postihnutím. Úhradu za neplnenie povinného podielu spoločnosť realizovala na účet ÚPSVaR v danom meste. Ako zaúčtovať úhradu?

Dátum publikácie: 23. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Je povinnosťou zamestnávateľa archivovať výplatné pásky zamestnancov?

Dátum publikácie: 10. 5. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Člen štatutárneho orgánu – predseda predstavenstva – si chce fakturovať svoju odmenu za výkon činnosti štatutárneho orgánu – predsedu predstavenstva – zo svojej živnosti s textáciou „odmena za výkon člena predsedu predstavenstva“. Je uvedené správne [členom tohto štatutárneho orgánu je ako fyzická osoba a nie ako fyzická osoba – podnikateľ (SZČO)]?

Dátum publikácie: 4. 5. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 4. 2021

Pri skončení pracovného pomeru a určení počtu odpracovaných rokov zamestnanca sa má prihliadať na priestupný rok alebo sa priestupný rok berie ako 365 dní a nie ako 1 kalendárny rok? Zamestnanec pracoval v spoločnosti od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2021, pričom roky 2012, 2016 a 2020 boli priestupné. Má odpracovaných presne 12 rokov alebo 12 rokov a 3 dni?

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa číslo 1 išla na materskú dovolenku a následne na rodičovskú dovolenku a na jej zastupovanie bola prijatá zamestnankyňa číslo 2, ktorá počas zastupovania tiež išla na materskú a následne rodičovskú dovolenku a na zastupovanie bola prijatá ďalšia zamestnankyňa číslo 3. Zamestnankyňa č. 1 oznámila zamestnávateľovi, že dňa 14. 3. 2021 sa vráti do práce. Môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer, ktorý bol na dobu určitú so zamestnankyňou číslo 2 a 3, keď sú ešte na rodičovskej dovolenke?

Dátum publikácie: 31. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Autobusový prepravca požiadal o dotáciu na kompenzáciu tržieb v nepravidelnej autobusovej doprave v súvislosti s COVID-19. Dotáciu vypláca Ministerstvo hospodárstva SR na základe výzvy. Je takáto dotácia oslobodená od dane alebo sa bude považovať za zdaniteľný príjem pre podnikateľa?

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a za výkon práce počas nočnej zmeny zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok. Má v súčasnosti zamestnávateľ umožniť zamestnancom výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkov na stravovanie? Ak si zamestnanci namiesto zabezpečovania stravovacích poukážok vyberú poskytovanie finančného príspevku na stravovanie, môže byť finančný príspevok poskytnutý až po skončení príslušného mesiaca spolu so mzdou za kalendárny mesiac vo výške podľa počtu odpracovaných nočných zmien?

Dátum publikácie: 11. 3. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako postupovať, ak agentúra dočasného zamestnávania poberá príspevok na zamestnancov 3A a dočasný zamestnávateľ, ku ktorému sú predelení zamestnanci, oznámil, že bude končiť činnosť? Na základe toho dočasne pridelení zamestnanci budú mať ukončený výkon prác ku koncu mesiaca január 2021.

Dátum publikácie: 8. 2. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 6. 2. 2021

Zamestnanec sa odmietol zúčastniť celoplošného testovania. Medzitým sa u zamestnávateľa situácia s ochorením COVID-19 zhoršila a zamestnávateľ okrem povinného celoplošného testovania zabezpečil testovanie zamestnancov aj vo firme, ktoré sa konalo v týždňových intervaloch v rámci troch týždňov. Dotyčný zamestnanec sa ho odmietol na pracovisku zúčastniť a od toho dátumu čerpá dovolenku...

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ udeľovať pokuty zamestnancom napríklad za porušenie pracovnej disciplíny?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.