18 výsledkov
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnávateľ zamestnáva rezidenta Českej republiky s miestom výkonu práce v SR. Vzhľadom na covidové opatrenia zamestnanec momentálne vykonáva prácu z domu (z ČR). Môže tento zamestnanec pracovať pre zamestnávateľa z domu? Aký to má vplyv na daň z príjmu zo závislej činnosti?

Dátum publikácie: 28. 12. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanci slovenského zamestnávateľa pracovali časť roka v SR a časť roka v stálej prevádzkarni svojho zamestnávateľa vo Fínsku. Ako je to s ročným zúčtovaním dane týchto zamestnancov?

Dátum publikácie: 30. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 30. 7. 2020

Ak má vodič nákladnej dopravy do 3,5 t miesto výkonu práce na území SR, v rámci pracovnej zmluvy vykonáva prácu tak na území SR, ako aj vykonáva tranzit, prípadne naloženie alebo vyloženie tovaru v inej členskej krajine EÚ, je takáto cesta vnímaná ako vyslanie alebo ide o pracovnú cestu?

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2021

Spoločnosť so sídlom v Rakúsku zamýšľa od 15. 9. 2021 zamestnať jedného zamestnanca s bydliskom na Slovensku na home office. Zamestnávateľ nemá dosiaľ žiadnu prevádzkareň na Slovensku. Aký je postup v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, aké povinnosti má zamestnávateľ a aké zamestnanec? Aké podklady sú potrebné pre zúčtovanie mzdy zamestnanca a ktoré hlásenia sú potrebné pre slovenské úrady?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2019

Za akých podmienok môže slovenský zamestnávateľ zamestnávať ukrajinských štátnych príslušníkov?

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Ako dohodnúť miesto výkonu práce slovenského zamestnanca pre slovenského zamestnávateľa, ak slovenský zamestnávateľ predpokladá, že daný zamestnanec v súvislosti s plnením kontraktu svojho zamestnávateľa by mal vykonávať prácu aj v priestoroch ambasády?

Dátum publikácie: 8. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 30. 7. 2020

Má živnostník vyslaný do iného členského štátu EÚ/EHP nárok na pracovné podmienky v rozsahu tzv. „tvrdého jadra“ podľa smernice č. 96/71/ES, ako aj jej revízie č. 957/2018/EÚ? Má povinnosť podať tlačivo A1 na Sociálnu poisťovňu?

Dátum publikácie: 27. 10. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Slovenský zamestnávateľ vysiela zamestnancov na prácu do viacerých štátov EÚ. Ako sa počíta 183 dní doby práce v zahraničí, pri presiahnutí ktorých sa príjem zamestnancov zdaňuje v štáte vyslania (od prvého dňa ich práce v zahraničí alebo od prvého dňa ich vyslania v rámci roku)? Platí toto kritérium rovnako pre všetky štáty EÚ?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Aja Mariniaková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenská firma má záujem prijať do pracovného pomeru rakúskeho zamestnanca, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku. Aké sú povinnosti zamestnanca aj zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 8. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016

Slovenský zamestnávateľ chce spolupracovať s FO – občanom Poľska (nemá trvalý ani prechodný pobyt na Slovensku), aby prezentoval jeho výrobky na území Poľska. Aké sú možnosti zamestnať na dohodu takúto osobu, ak výkon práce bude iba na území Poľska? Aké sú prihlasovacie, odvodové a vlastne všetky povinnosti a je vôbec taká možnosť zamestnania, prípadne iné formy zamestnania?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.