404 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Slovenský zamestnávateľ uzatvoril pracovnú zmluvu so zamestnancom s trvalým pobytom v SR, ktorý už v čase jej uzatvorenia žil v Írsku. Zamestnanec prácu vykonáva na diaľku. Zamestnávateľ považoval zamestnanca za daňového rezidenta SR a zrážal z vyplateného príjmu preddavky na daň. Zamestnanec žiada vrátenie preddavkov zaplatených slovenskému daňovému úradu a ich úhradu do Írska. V ktorom štáte majú byť preddavky na daň v predmetnom prípade odvádzané a ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Fyzická osoba zamestnaná vo firme A vytvorí web stránku pre firmu B na základe zmluvy o dielo. Aké odvody má zaplatiť? Bude to príjem na základe § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov a musí podať daňové priznanie? Následne zaplatí zdravotné poistenie na základe ročného vyúčtovanie zdravotného poistenia?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Daňovník organizuje online konferenciu, na ktorej budú mať príspevok za honorár (150 €) aj experti zo zahraničia (Rakúsko, ČR, Nemecko, Švédsko). Je na daný prípad vhodná zmluva o dielo podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka? Vzťahuje sa na vyplatený honorár zrážková daň a je potrebné zaslať daňovému úradu dohodu o nevyberaní dane zrážkou aj v prípade, ak honorár zrážkovej dani nepodlieha?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnancom za mesiac 6/2020 bola vypočítaná mzda + odstupné, ktoré boli riadne vypočítané a uvedené na výplatnej páske. Následne zamestnancom vyplatil zamestnávateľ iba časť mzdy za odpracovaný čas. Odstupné nebolo doteraz vyplatené. Ako má vyzerať prehľad za 6/2020? Ako má vyzerať potvrdenie o zdaniteľnej mzde?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnávateľ má povinnosť zaplatiť odvody z miezd zamestnancov vo výplatných termínoch, ktoré sú uvedené v pracovných zmluvách. Môže zamestnávateľ zaplatiť odvody v neskoršom termíne, ak napríklad iba jednému zamestnancovi, či dohodárovi uvedie v pracovnej zmluve, či dohode neskorší výplatný termín?

Dátum publikácie: 16. 4. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Od novembra 2020 mali zamestnanci prekážky na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy 80 %. U zamestnancov s minimálnou mzdou im bola vypočítaná náhrada mzdy 80 % z minimálnej mzdy, čiže nedostali ani minimálnu mzdu (o 20 % menej ako minimálna mzda). Rok 2020 je už uzatvorený, v programe sa do neho už vstúpi nedá a v r. 2021 sú takto nesprávne mzdy vypočítané za január, február. Ako má zamestnávateľ postupovať pri oprave – stačí, ak dopočíta rozdiel (20 % november, december 2020 a január, február 2021) a upraví to v mzdách za marec?

Dátum publikácie: 15. 4. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnankyňa nastúpila do práce 18. 1. 2021. Od 22. 2. 2021 išla na PN a PN trvá. Dňa 12. 3. 2021 poslala potvrdenie o tehotenstve, takže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže iba vo výnimočných prípadoch. Skúšobná doba sa jej predlžuje až do skončenia MD a RD? Po nástupe z RD bude ďalej v skúšobnej dobe a môže jej dať výpoveď v rámci skúšobnej doby?

Dátum publikácie: 15. 4. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnanec skončil u zamestnávateľa pracovný pomer dohodou k 31. marcu 2021. K 1. aprílu 2021 sa so zamestnávateľom dohodli na novom pracovnoprávnom pomere, ktorý vznikol na žiadosť zamestnanca. Môže zamestnávateľ pri uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu využiť štatút skúšobnej doby?

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa je v pracovnom pomere u zamestnávateľa od 1. 12. 2010. Od 16. 4. 2011 je opakovane na reťazových materských a rodičovských dovolenkách. Dňa 11. 3. 2021 jej končí posledná rodičovská dovolenka a bude s ňou skončený pracovný pomer dohodou z organizačných dôvodov. Na aké odstupné má nárok? V pracovnej zmluve od 1. 12. 2010 bola s ňou dohodnutá mzda vo výške 400 €. Pri vyplatení odstupného zamestnávateľ použije sumu 400 € mesačne alebo 623 €?

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa má pracovný pomer u zamestnávateľa od 26. 1. 2015 do 31. 3. 2021. Jej základná výmera dovolenky je 20 dní. Na akú výmeru dovolenky v jednotlivých rokoch má zamestnankyňa nárok? V roku 2015 pracovala od 26. 1. 2015 do 13. 5. 20215, od 14. 5. 2015 do 6. 11. 2015 bola práceneschopná. Od 7. 11. 2015 do 1. 7. 2016 čerpanie materskej dovolenky, od 2. 7. 2016 do 14. 12. 2018 rodičovská dovolenka, od 15. 12. 2018 do 10. 5. 2020 neplatené voľno, od 11. 5. 2020 do 3. 1. 2021 materská dovolenka, od 4. 1. 2021 do 31. 3. 2021 rodičovská dovolenka a skončenie pracovného pomeru.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.