9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 3CoPr/2/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 3. 2021

Podľa názoru odvolacieho súdu skutkové zistenia, ku ktorým dospel súd prvej inštancie, predstavujú vo svojom súhrne taký skutok, ktorý by mohol predstavovať menej závažné...

Spisová značka: 6CoPr/4/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 3. 2021

I. Odvolací súd zdôrazňuje, že druhý dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa spočíva v najvyššom stupni intenzity porušenia...

Spisová značka: 23CoPr/1/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 10. 2020

Pri posudzovaní žiadosti zamestnávateľa o nepriznanie alebo krátenie náhrady mzdy súd zisťuje, či a v akom rozsahu by priznanie náhrady mzdy nad 12 mesiacov bolo v rozpore s...

Spisová značka: 21 Cdo 1975/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 6. 2021

Spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom predstavujúce motív či pohnútku pre prijatie organizačného opatrenia vedúceho ku zrušeniu pracovného miesta...

Spisová značka: 21 Cdo 3765/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 7. 2021

K prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov nemôže dôjsť na základe dobrovoľného prevzatia povinnosti k odškodneniu pracovného úrazu...

Spisová značka: 5 Cdo 126/2017
R číslo: 33/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2020

V súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru na návrh zamestnanca sa zamestnávateľ nemôže dovolávať neplatnosti voľby zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého...

Spisová značka: 7So/2/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 2. 2021

Je potrebné zdôrazniť, že zámerom zákonodarcu bolo zákonom č. 328/2002 určiť, aby pomerná výška výsluhového dôchodku bola vyššia, ako keby vojakom bola doba profesionálnej...

Spisová značka: IV. ÚS 581/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 15. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 1. 2021

Zároveň ústavný súd upriamuje pozornosť na predmet konania, ktorým bola náhrada mzdy z neplatne skončeného právneho pomeru po tom, čo sťažovateľke už skorším právoplatným...

Spisová značka: 2Co/334/2013
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 11. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 3. 2021

V predmetnej prevádzke dochádzalo ku krádežiam vzhľadom na nedostatočné zabezpečenie predajne žalobcom napriek signalizácii viacerých problémov zo strany zamestnancov. Boli...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.