9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 1. 8. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom končí pracovný pomer 30. 4. 2018. Má nad 33 rokov a jeho týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny. Aký je jeho nárok na dovolenku? Počas trvania pracovného pomeru nebol dočasne práceneschopný.

Aký je nárok na dovolenku zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom, ktorý skončil pracovný pomer 28. 2. 2018? Tiež má už 33 rokov, týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny.

Dátum publikácie: 30. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Akým spôsobom je potrebné ošetriť v pracovnej zmluve alebo inou informáciou ochranu osobných údajov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov? Je potrebné to dopísať do pracovnej zmluvy v nejakom bode, dodatkom k pracovnej zmluve alebo prípadne písomnou informáciou všetkým zamestnancom?

Dátum publikácie: 27. 7. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Doba uchovávania – archivácie dochádzkových kníh je 3 roky?

Dátum publikácie: 27. 7. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci v nepretržitej dvojzmennej prevádzke sú odmeňovaní mesačnou mzdou. Je potrebné im platiť príplatky za soboty, nedele a sviatky, keď sú to vopred dohodnuté dni, keď má zamestnanec pracovať? Za nočné odpracované hodiny musia mať zvýhodnenie. Patrí im zvýhodnenie aj za soboty, nedele a sviatky?

Dátum publikácie: 26. 7. 2018
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2018

V kolektívnej zmluve má zamestnávateľ stanovený príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 30 % priemerného hodinového zárobku, čo u niektorých zamestnancov nie je postačujúca výška podľa Zákonníka práce. Je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť pre nízkopríjmové kategórie výšku príplatku 50 % minimálnej mzdy a pre ostatných zamestnancov ponechať 30 % priemerného hodinového zárobku? Alebo musí byť jednotná výška percenta pre všetkých zamestnancov, ak keď by sa niektorým zamestnancom príplatok zvýšil a iným znížil?

Dátum publikácie: 25. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný benefit vo forme finančnej podpory pôžičky (príspevok). V pravidlách poskytovania benefitov je uvedené:

„V prípade skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca alebo dôvodného prepustenia zamestnanca má zamestnanec povinnosť vrátiť príspevok spoločnosti vo výške príspevku poskytnutého v posledných 24 mesiacoch pred skončením pracovného pomeru. V prípade trvania pracovného pomeru viac ako 2 roky nemusí zamestnanec tento príspevok vrátiť.“

Finančnú podporu pôžičky zamestnancom zamestnávateľ poskytuje mesačne v hrubom, t. j. je predmetom zdanenia a zákonných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie (zamestnanca aj zamestnávateľa).

Povinnosť zamestnanca vrátiť príspevok má záujem ošetriť legislatívne dohodou o finančnej podpore pôžičky.

1. Môže zamestnávateľ vrátenie poskytnutého príspevku (pri porušení podmienok) realizovať z hrubej mzdy zamestnanca mínusovou položkou v hrubom?

Napríklad: zamestnanec má základnú hrubú mzdu 800 eur, mesačne mu zamestnávateľ poskytuje finančnú podporu pôžičky 20 eur, t. j. jeho hrubý mesačný príjem celkom je 820 eur. Zamestnanec skončil pracovný pomer po 1 roku, príspevok mu bol poskytovaný 6 mesiacov (t. j. vo výške 6 * 20 eur = 120 eur). Pri zúčtovaní poslednej mzdy sa môže vrátenie príspevku realizovať nasledovne:

Základná hrubá mzda 800 eur

Finančná podpora pôžičky – 120 eur (vrátane príspevku za 6 mesiacov)

Hrubý príjem celkom 680 eur

2. Alebo sa má realizovať vrátenie finančnej podpory pôžičky formou zrážky zo mzdy, t. j. z čistej mzdy zamestnanca?

V tomto prípade znížené o zaplatenú daň a sociálne a zdravotné odvody zamestnanca (20 * 13,4 % odvody = 2,68 eura a 20 * 19 % daň = 3,8). To znamená že mesačná podpora pôžičky pre zamestnanca v čistom je 20 – 2,68 – 3,8 = 13,52 eura * 6 mesiacov poskytovania podpory = 81,12 eura.

Týchto 81,12 eura by bolo realizovaných zrážkou z čistej mzdy zamestnanca?

Dátum publikácie: 19. 7. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Kedy je zamestnávateľ povinný alebo kedy sa uzatvára so zamestnancom dohoda o mlčanlivosti? Na čo slúži?

Dátum publikácie: 18. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Ako riešiť stravu zamestnancov v jednoduchom účtovníctve, ak sú zamestnaní priamo v reštauračnom zariadení a zamestnávateľ im poskytuje stravu (nekupuje stravné lístky)? Je správny postup, ak sa im spočíta strava za mesiac a jednotlivo každému zamestnancovi sa zrazí 45 % ako zo stravného lístka a táto suma sa uvedie ako zrážka vo výplatnej páske? Celá táto suma, ktorá je zrazená na výplatnej páske, sa postúpi účtovníčke a tá ju rozúčtuje na DPH a odvedie na výstupe? Výdavok sa reálne neúčtuje.

Dátum publikácie: 4. 7. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Kto rozhoduje o tom, či ide o sťažený výkon práce a zamestnancom teda patrí aj mzdová kompenzácia? Minimálna výška mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce je vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Od 1. januára 2018 predstavuje najmenej 0,5518 eura za hodinu. Táto kompenzácia platila v rovnakej výške aj v roku 2017?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.