2 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Zamestnancovi pri vyslaní na pracovnú cestu patria cestovné náhrady. V súlade so zákonom o cestovných náhradách rozlišujeme nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Presné pravidlá, podmienky poskytovania cestovných náhrad si musí každý zamestnávateľ špecifikovať v pracovnej zmluve alebo v internej smernici.

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Čo je pracovná cesta a aké náležitosti musí zamestnávateľ pred pracovnou cestou zamestnanca písomne určiť.

Partner